🚜 Příjem Jednotné žádosti 2024 🌱

 

ℹ️ Dnes jsme zahájili příjem žádostí o Jednotnou žádost 2024 (JŽ), která zahrnuje přímé platby a neprojektová opatření Rozvoje venkova. 🏘️ Alokovaná částka na opatření v rámci JŽ dosahuje téměř 30 miliard Kč. 🚜

ℹ️ Žádost musí být podána prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 15. května 2024. Po tomto termínu může žadatel podat JŽ až do 10. června 2024, ale se sankcí 1 % za každý den prodlení. Všem žadatelům nabízíme při podávání JŽ pomoc od našich kolegů na 65 regionálních pracovištích.

✅ Jednotná žádost pro letošek prošla řadou změn a její podmínky jsou mírnější. Například u opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce se změnila lhůta pro zahájení zemědělského podnikání z 24 měsíců na max. 5 let před podáním žádosti o poskytnutí Doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce.