Harmonogram výzev PRV pro rok 2022

Rok 2022

Jarní kolo (předpoklad duben 2022)

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr

c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 

Podzimní kolo (předpoklad říjen 2022)

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Průběžná výzva duben–listopad 2022

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

 

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí. Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.

Zdroj: SZIF