Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro
programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu
zemědělské půdy za 4. čtvrtletí roku 2022.
Sazby se týkají přijatých žádostí v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy,
jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a.

„Jsem rád, že u programů podporující lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákup půdy se nám podařilo udržet sazby podpor na 3,5 % p.a., což je dokladem toho, že navzdory vnějším ekonomickým vlivům je PGRLF, a.s., stabilním partnerem, o kterého se mohou čeští zemědělští podnikatelé kdykoliv opřít,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)