ČMSZP se prezentoval na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

České Budějovice se pravidelně stávají koncem srpna centrem nejen pro zemědělskou veřejnost. Důvodem je šestidenní mezinárodní agrosalon Země živitelka, který pod heslem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ představuje novinky obnovy a rozvoje venkova, rostlinné a živočišné výroby, zemědělské techniky, potravinářské výroby, lesního a vodního hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služeb …
Pokračování textu „ČMSZP se prezentoval na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích“

Prezentace ze semináře k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

V příloze zveřejňujeme prezentace ze semináře konaného dne 24. srpna 2015 k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020. Zápis v podobě dotazů a odpovědí ze semináře bude uveřejněn u každé z pozvánek zvlášť (u každého semináře). Přílohy Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí – MZe Obecné podmínky …
Pokračování textu „Prezentace ze semináře k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020“

Ministr zemědělství Jurečka prosadil posílení Programu rozvoje venkova o 13 miliard korun

20.8.2015 Tisková zpráva – Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství na zvýšení příspěvku ze státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova z 25 % na 35 %. Dotace tak budou do roku 2020 oproti původnímu plánu vyšší o 13 miliard korun. Celkem dostanou zemědělci, potravináři a lesníci z PRV 2014 – …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Jurečka prosadil posílení Programu rozvoje venkova o 13 miliard korun“

Změna dokumentu Metodika pro výpočet finančního zdraví

Upozornění pro žadatele: Ministr zemědělství dne 12. 8. 2015 schválil změnu dokumentu „Metodika pro výpočet finančního zdraví“. Změna se týká žadatelů uplatňujících v daňovém přiznání výdaje procentem z příjmu (tzv. paušál). Změna je provedena na str. 6, poslední odstavec. Původní znění: „Pakliže žadatel/příjemce uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7, odstavec …
Pokračování textu „Změna dokumentu Metodika pro výpočet finančního zdraví“

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2015 – 2016

V pátek 31.7.2015 byl vyvěšen předpokládaný harmonogram administrace opatření v rámci Jednotné žádosti 2015. V tomto harmonogramu tak najdete předpokládané termíny vydávání rozhodnutí jednotlivých plateb, které Jednotná žádost sdružuje. Kompletní harmonogram naleznete na stránkách SZIF nebo přímo pod tímto odkazem http://www.szif.cz/cs/harmonogramy Z uvedených údajů vybíráme nejzazší termíny: LFA: 90 % rozhodnutí předpokládá SZIF …
Pokračování textu „Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2015 – 2016“

Možnost výjimečného příkrmu zvířat na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

Vzhledem k výskytu extrémního sucha v roce 2015 je možné podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení o zásahu vyšší moci, podrobnosti byly uveřejněny dne 7.8.2015 v informaci s názvem „Neplnění dotačních podmínek z důvodu sucha – oznámení zásahu vyšší moci“. Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné provádět příkrm …
Pokračování textu „Možnost výjimečného příkrmu zvířat na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha“

Neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci

Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých opatření Jednotné žádosti podané v roce 2015 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek „sucho“, je povinností žadatele tuto skutečnost oznámit na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na formuláři „Ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností“, ve kterém …
Pokračování textu „Neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci“