Myslivecký kurz pod vedením odborníků LDF MENDELU, 2024/2025

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Ústav ochrany lesů a myslivosti – nabízí zájemcům o myslivost možnost absolvování přípravného kurzu ke zkoušce z myslivosti pod dohledem zkušených odborníků. Absolvování mysliveckého kurzu a zkoušek je nezbytné pro získání loveckého lístku. Zájemci se mohou do kurzu přihlásit do 31. srpna 2024.

Výhody absolvování kurzu pod hlavičkou LDF MENDELU

  • Zájemcům se budou věnovat kvalitní lektoři z řad vysokoškolských pedagogů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
  • Kurz probíhá v prostoru vysokoškolské instituce s více než stoletou historií výuky myslivosti
  • Seznámíte se s mysliveckým hospodařením v lesích MENDELU ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
  • Navštívíte moderní krytou střelnici CS Solutions Brno v Brně-Řečkovicích
  • Zaplatíte poměrně nízké kurzovné ve srovnání s kurzy pořádanými jinými mysliveckými organizacemi
  • Povinná praxe bude probíhat již od prvního dne kurzu, což není pravidlem

Závazná přihláška do přípravného kurzu ke zkoušce z myslivosti

Kurz bude zahájen pouze v případě 15 a více přihlášených účastníků.

Průběh kurzu

Účastník kurzu musí absolvovat minimálně 70 % z 60 hodin teoretické přípravy, která bude probíhat vždy v sobotu od 8:00 do 16:30 na Mendelově univerzitě v Brně, Zemědělská 3, Brno-Černá Pole.

  • První přednáška se koná 7. září 2024 od 8:00 do 16:30

Úvod, organizace kurzu, Předmět I. – Myslivecká osvěta

  • Druhá přednáška se koná 14. září 2024 od 8:00 do 16:30

Předmět II. – Myslivost a legislativa

  • Třetí až desátá přednáška proběhnou v termínu 1. února–22. března 2025 vždy od 8:00 do 16:30

Zkoušky se konají 7. a 8. června 2025.

Výše kurzovného

Kurzovné ve výši 6 500 Kč zahrnuje odbornou literaturu, lektory, pronájem prostor a organizaci zkoušek. Zájemci o kurz, kteří vyplní a odešlou závaznou přihlášku, budou ohledně podmínek platby kontaktováni lektory LDF MENDELU.

Kontakt pro více informací: Ing. Radim Plhal, Ph.D., +420 608 374 691, radim.plhal@mendelu.cz