Pozvánka na worshop BIOPÁSY

7. června 2023, Bohdanečská 264, Ctěnice – Vinoř, Praha 9
Program:
9:30 úvodní kafíčko a uvítání hostů
10:00-12:30 blok přednášek:
Optimalizace biopásů pro podporu biodiverzity (ČZU v Praze, Michal Knapp)
Systém experimentálních biopásů v praxi (VIN AGRO s.r.o.)
Biopásy a související dotační tituly (MZe, Denisa Nechanská)
Biopásy v kontextu podpory ptačích druhů zemědělské krajiny (ČSO, Václav Zámečník)
Rostliny v biopásech a práce s veřejností (VÚRV, Hana Vašková)
12:30-14:00 oběd (gril + pivo + volné povídání)
14:00-16:00 dobrovolná exkurze do kvetoucích biopásů (biologický a agronomický pohled)

Počet účastnických míst je omezen, a proto se prosím registrujte na email: knapp@fzp.czu.cz