Aktuality v EU

ZEMĚDĚLSTVÍ / VENKOV

Dopad spekulací zůstává spekulativní
Komisař Wojciechowski v diskusi o inflaci potravin před plenárním zasedáním z minulého týdne uvedl, že ačkoli „nemůže vyloučit“, že faktorem jsou spekulace, exekutiva EU nemá údaje potřebné k vytvoření těchto předpokladů. „Neobdrželi jsme žádné významné signály, které by naznačovaly, že spekulace mají významný dopad na ceny potravin.“ Slíbil však, že „velmi vážně zváží“ takové informace, jakmile budou k dispozici.

Poslanci pro životní prostředí se zabývají „dlouhodobým“ zajišťováním potravin
Parlamentní výbor pro životní prostředí (ENVI) předložil návrh stanoviska zpravodajky Zelených Anji Hazekampové (ZDE) k zajištění potravinové bezpečnosti a dlouhodobé odolnosti zemědělského sektoru EU, protože „víme, že tam bohužel často převažují krátkodobé zájmy,“ uvedl parlament. zpravodaj. Poslanci si vyměnili názory na pesticidy, plýtvání potravinami, půdu a hospodářská zvířata.

Exodus venkova stále na vzestupu
Zatímco v roce 2021 tvořily venkovské regiony téměř polovinu (45 %) rozlohy EU, podle údajů o obyvatelstvu k 1. lednu 2021 žilo ve venkovských oblastech pouze 21 % obyvatel EU, což je počet, který se každým rokem neustále snižuje. Další informace najdete v nových datech Eurostatu.

Ekologické zemědělství
Podíl zemědělské půdy EU obhospodařované ekologickým zemědělstvím se v období 2012–2020 zvýšil o více než 50 % s ročním nárůstem o 5,7 %, uvádí zpráva o trhu o ekologickém zemědělství, kterou minulý týden zveřejnila Evropská komise. Zjistěte více.

Madrid bude prosazovat strategickou potravinovou autonomii EU
Evropská unie bude nucena produkovat více potravin, ale s menšími zdroji, protože populace roste, uvedl španělský ministr zemědělství Luis Plana a uvedl to jako důvod pro předložení konceptu strategické autonomie. Zjistit více.

Německý ministr zemědělství „nebude mluvit“
Německá aliance ekologických, zemědělských a sociálních organizací uvedla, že ministr zemědělství Cem Özdemir nemluví o tom, aby byl zemědělský a potravinářský sektor udržitelnější a sociálně spravedlivější. Zjistit více.

Zemědělci mají druhou nejvyšší míru sebevražd v Řecku
Zemědělci jsou skupinou populace s druhou nejvyšší mírou sebevražd v Řecku, podle nové zprávy zveřejněné společností Suicide Watch a Centrem pro prevenci sebevražd KLIMAKA. Zpráva uvádí nárůst sebevražd o 25 % v posledních letech, včetně období pandemie. Největší nárůst zaznamenali podnikatelé, dále zemědělci, bezpečnostní složky a ozbrojené složky. Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Domna Michailidou zdůraznila, že „velkou výzvou pro zemi je posílit struktury a služby v oblasti duševního zdraví“.

LESNICTVÍ / OBNOVITELNÉ ZDROJE

Globální odstranění oxidu uhličitého činí celkem 2 miliardy tun ročně
Nezávislá zpráva, vedená Oxfordskou univerzitou, je první, která hodnotí, jak velkého odstraňování CO2 svět již dosahuje – a jak mnohem více je potřeba. Odhaduje se, že do roku 2050 bude potřeba zhruba 1300krát více odstranění oxidu uhličitého z nových technologií – a dvakrát tolik ze stromů a půdy –, aby se teploty omezily na výrazně pod 2 stupně Celsia nad předindustriálními teplotami, jak je stanoveno v Pařížské dohodě. Přečtěte si více zde.

Renovace domů v EU by mohla ušetřit 44 % energie na vytápění
Nová zpráva ukazuje, že se ztrojnásobením současné míry renovace by téměř všechny obytné budovy v Evropské unii mohly být renovovány do roku 2050, čímž by se ušetřilo 44 % konečné energie použité na vytápění

 

KLIMA/UHLÍKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Členské státy odmítají plány na snížení emisí hospodářských zvířat
Země EU odmítají plány Evropské komise rozšířit nová pravidla k omezení znečištění v průmyslovém sektoru tak, aby zahrnovala hospodářská zvířata, a uvádějí obavy ze zvýšené administrativní zátěže a nefunkčních prahových hodnot. Přečtěte si více zde.

 

Zahájení „Koalice ministrů obchodu pro klima“
Evropská komise, členské státy EU a 26 partnerských zemí zahájí „Koalice ministrů obchodu pro klima“, první globální fórum na ministerské úrovni věnované otázkám obchodu, klimatu a udržitelného rozvoje. Tisková zpráva je k dispozici online.