Informace pro chovatele včel – včelařské eurodotace 2021/2022

Informujeme o zveřejnění Příručky pro chovatele včel platné na období od 1. 8. 2021
do 31. 7. 2022 a nových formulářů Požadavků o dotaci včetně příloh pro opatření
Technická pomoc – nové zařízení, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování, Úhrada
nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev

 Bližší informace ke stažení (Zde)