Antibirokratická komise je tu pro Vás

Co je Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK)?

Byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství.

Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK. Aktuálním předseedou je Ing. František Winter.

 

Činnost ABK ?

  • členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují v komisi a prostřednictvím zemědělské veřejnosti, vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, tuto evidují a předkládají k projednání ABK.
  • členové komise mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu.
  • komise je připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy

Jak Vám může ČMSZP pomoci?

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů se již od jeho vzniku snaží pomáhat českým zemědělcům s prosazováním jejich zájmů, a to jak v České republice, tak na úrovni Evropské unie prostřednictvím svého členství v organizacích ELO a COPA GEOPA. 

Snažíme se vám dát prostor na vaše vyjádření a případné dotazy, se kterými se následně budeme obracet na příslušné úřady včetně ABK (klidně i anonymně), nebo podněty, kterými se bude Svaz zabývat minimálně na úrovni úzkého vedení.

 

Kontakt: info@cmszp.cz

 

To, kam se bude ubírat České zemědělství, máte ve svých rukou!

Více k ABK: https://cmszp.cz/antibyrokraticka-komise-ministerstva-zemedelstvi-abk/