Podpora sociálního podnikání od 30.6.2017 mohou žádat i zemědělští prvovýrobci

Nově byla do Operačnho programu Zaměstnanost – Podpora sociálního podnikání zahrnuta i podpora pro zemědělskou prvovýrobu.

15% spoluúčast na způsobilé výdaje.

Výzva podporuje rozjezd nových sociálních podniků, či nových aktivit v rámci stávajících. Individuální projekty mohou být plánovány maximálně na 24 měsíců.

 

Žádosti se podávají přes informační systém MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Více informací naleznete zde.

Ukončení příjmu žádostí do: 30. 11. 2018 12:00

Kontaktní osoba pro další informace:

linda.marsikova@mpsv.cz

 

Semináře pro žadatele:

 

Zdroj: MPSV – ESF