2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 je zaměřeno na lesy

Dne 1. 9. 2023 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 2. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí pro intervence 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch a 39.73 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 21. 11. 2023 8:00 hodin do 12. 12. 2023 18:00 hodin.

V 2. kole se rozdělí 128 mil. Kč, které podpoří environmentální lesnická opatření, konkrétně obnovu lesních porostů po kalamitách a oplocenky u melioračních a zpevňujících dřevin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Intervence Alokace (Kč)
38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch 103 957 000
39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin   24 053 000
Celkem 128 010 000

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

Přílohy

Obecné podmínky pro 2. kolo příjmu
 STÁHNOUT(pdf, 729 kB)

Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře začne 21. listopadu v 8:00 hodin a skončí 12. prosince 2023 v 18:00 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Strategický plán 2023–2027 a na internetové adrese Ministerstva zemědělství:

Investice do obnovy kalamitních ploch | eAGRI

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | eAGRI