Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru zemědělských registrů
Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační
farmy“ v roce 2022.

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

Příjem projektů bude probíhat do 7. února 2022.

Celková alokace dotačního programu 9.F.m. pro rok 2022 je 15 mil. Kč.
Příloha: Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství