Výzva k předložení návrhů propagačních programů spolufinancovaných EU pro rok 2018

Evropská Komise (DG AGRI) dne 12. ledna 2018 zveřejnila výzvu k předkládání návrhů propagačních programů na podporu zemědělských produktů EU pro rok 2018 na vnitřním trhu a ve třetích zemích s rozpočtem téměř 170 mil. €. Příspěvek EU bude činit 70 – 85% celkového rozpočtu v závislosti na typu programu. EK preferuje programy zaměřené na teritoria s největším potenciálem růstu, jako jsou Čína, Japonsko, Kanada, USA, Mexiko, Kolumbie, Jižní Korea, Tchaj-wan a jihovýchodní Asie.

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na kampaně podporující zdravou výživu a konzumaci ovoce a zeleniny, dále na kampaně informující spotřebitele o různých programech kvality EU (produkty ekologického zemědělství, chráněná označení původu) a též na propagaci zemědělských a potravinářských produktů. Propagační opatření lze provádět i na vnitřním trhu EU.

Žádosti musí být předloženy prostřednictvím elektronického portálu agentuře CHAFEA do 12. dubna 2018 do 17 hod. SEČ, přičemž úspěšné projekty budou známy v říjnu tohoto roku. O příspěvek mohou žádat profesní organizace, jako jsou komory a svazy a dále odbytové organizace a organizace producentů.

Evropská komise pořádá informační workshop zaměřený na propagační opatření v Bruselu dne 31. ledna 2018, kterého se mohou zúčastnit všichni potenciální příjemci, reklamní agentury a státní úřady. Cílem workshopu bude poskytnutí cenných rad k přípravě návrhů a prezentaci úspěšných programů z minulých let (bližší informace a registrace (registrace do 24. ledna 2018).

Více informací na www.szif.cz – Propagační programy spolufinancované EU