Podpora účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí – netýká se účasti na konferencích, seminářích, trzích apod.!!!

Žádost o dotaci pro účast firem na veletrzích v období od 1.7.2017 do 30.6.2018 musí být podána nejpozději do 10.7.2018.

Žádat může subjekt působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství, zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury, nově by měla být dotace určena i výrobcům závlahových zařízení, výrobcům strojů pro potravinářskou výrobu, výrobcům lesnické techniky, fyzickým a právnickým osobám a organizacím působícím v odvětví loveckých zbraní, střeliva, optiky a firmám zprostředkovávajícím poplatkové lovy na území ČR.

Způsobilé výdaje:

  • výstavní plochy bez vybavení (max. do výše 100 tis. Kč)
  • registrační poplatek (vyjma např. poplatku Auma Fee)
  • zpáteční letenky (tam a zpět) pro jednoho vystavovatele do veletržní destinace
  • výstavby stánku bez technických sítí (max. do výše 100 tis. Kč) – platí pouze pro dotační podprogram 9Hb

Žádost se podává v písemné podobě pouze na regionální odbor OPŽL SZIF až po ukončení akce.

Pro malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh platí povinnost doložit nejpozději den před zahájením veletrhu či výstavy tzv. „motivační formulář“ – Žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě, a to elektronicky na adresu jitka.borkovcova@mze.cz .

Zveřejnění příručky počátkem roku 2018 –  Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“ pro rok 2018

ODKAZ na obecné informace naleznete zde.

Dotační podprogram 9Ha – určen pro vystavovatele, kteří se účastní veletrhu či výstavy, kde má MZe oficiální expozici: World Food Kazachstán 2017, Internationale Grüne Woche 2018, Biofach 2018, Gulfood 2018, Foodex Japan 2018, Agritech Expo Zambia 2018, SIAL China 2018, International Agriculture Fair Novi Sad, Srbsko, 2018 případně další zařazené veletrhy a výstavy

Dotační podprogram 9Hb – určen pro vystavovatele, kteří se účastní ostatních veletrhů či výstav potravinářského či zemědělského charakteru, i specializovaných. Musí se navíc zajistit publicita – s názvem státu, vlajkou ČR a logem MZe včetně kontaktních údajů. Při podávání žádosti o dotaci je nutno doložit i fotodokumentaci expozice (s viditelným označením výše uvedenými prvky) a kopii přihlášky o účasti firmy na veletrhu

Více informací:  jitka.borkovcova@mze.cz, emerich.vacek@mze.cz

 

Zdroj: MZe