EURACTIV: Uložení norem pro dobré životní podmínky zvířat na dovoz by bylo v souladu s WTO

Podle úředníka EU, který chtěl zůstat v anonymitě, by bylo stanovení normy v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Stanovení rozumných rovnocenných standardů dobrých životních podmínek zvířat na dovoz masa přicházejícího do EU, lze v případě pokud by to bylo založeno na „etických důvodech “.

Přestože byl tento tlak na vyšší standardy dobrých životních podmínek zvířat široce vítán, zemědělci byli stále více znepokojeni tím, že zavedení vyšších standardů dobrých životních podmínek zvířat v EU může vést k oslabení jejich podnikání dovozem masa vyrobeného za nižších standardů ze třetích zemí.

Tento argument by však WTO neobstál, uvedl úředník s vysvětlením, že jakékoli omezení dovozu by prošlo pouze „za předpokladu, že by bylo založeno na prokazatelných etických obavách“.

Více se dočtete ZDE