Vyjádření EK k SZP 2020+- Budoucnost potravin a zemědělství – výsledkem je opět nejistota

Evropská komise zahájila dne 29. listopadu své dlouho očekávané sdělení o budoucnosti potravin a zemědělství. Zde naleznete odkaz.

 

To co bylo nejvíce očekáváno, tak to v dokumentu nenaleznete. Capping nebili tzv. zastropování je zde zmíněno, ale konkrétní číslo, které by naznačovalo limit na farmu nebyl upřesněn. Dosažení maximální přidané hodnoty z výdajových opatření SZP je prioritou, zejména s ohledem na pravděpodobný pokles rozpočtu SZP z důvodu migrační krize a Brexitu, podrobněji se zde o rozpočtu nedozvíte. 

Jak všichni víme komisař  Hogan byl rozhodnut , že návrhy předloží již nyní, než  aby diskuze o SZP začali později. Nechává si zde časový prostor pro vyjednávání o reformě. Z dokumentu vyplývá, že je dle EK potřeba zaměřit se na významné ekonomické, environmentální a klimatické problémy, kterým čelí společnost.

V dokumentu naleznete například pokračování přímých plateb a návrh na  přerozdělování finančních prostředků. Zůstává rozdělení do I. a II. pilíře. Nový navržený model přidělování (zdá se, že znamená více subsidiarity pro členské státy, kombinované programování opatření v rámci pilíře 1 a pilíře 2 s financováním založeným na výkonnosti hospodářské, environmentální a sociální udržitelnosti) je potenciálně odvážný a může uvolnit více kreativního a inovativního přístupu kontrol a poskytování. Na členské státy bude kladen větší tlak při určování a formulování cílů než je tomu v současnosti, bude třeba zavést nové režimy monitorování a podávání zpráv a změnit kulturu kontroly tak, aby byla mnohem přiměřenější. Členské státy budou mít větší díl zodpovědnosti za výběr toho, jak a kam budou investovat finanční prostředky, které ze SZP dostanou, tak aby splnily ambiciózní společné cíle týkající se životního prostředí, změny klimatu a udržitelnosti.

Sdělení prezentuje možnosti a návrhy jak toho docílit při zachování flexibilní, spravedlivé a udržitelná zemědělské politiky.

  • Povinné zastropování pro přímé platby, přičemž je důležité  aby se předešlo negativním dopadům na pracovní míst – zde je tedy prostor pro argumentaci velikosti farem, jež je asi nejpalčivější otázkou v rámci ČR.
  • Možnost postupného snížení plateb jako způsobu, jak snížit podporu pro větší farmy;
  • Vylepšené zaměření na redistribuční platbu – možnost poskytnout podporu v požadované oblasti a cíleným způsobem, např. pro malé a střední podniky;
  • Zajistit, aby podpora byla zaměřena na skutečné zemědělce a zaměřila se na ty, kteří jsou aktivní aby byli schopni se uživit.
  •  Z dokumentu vychází, že  EK se nebrání národnímu spolufinancování přímých plateb

Copa a Cogeca, jež je náš svaz členem, odmítla národní spolufinancování přímých plateb, a zastropování a degresivitu přímých plateb.

obr

Důvody ke změnám jsou obhajovány argumentem, že přestože je úloha přímých plateb při stabilizaci příjmů zemědělců obecně vítána, skutečnost, že 20% zemědělců obdrží 80% plateb, někdy navádí k obvinění k „nespravedlivosti“.

 

Zdroj: ČMSZP, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The Future of Food and Farming