Aktuality z GEOPA COPA

Týdenní zpravodaj Geopa, který vás informuje o nejnovějších událostech v oblasti Geopa, politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí, aktivitách sekretariátu Geopa a kalendáři nadcházejících událostí Geopa:

Evropské sociální záležitosti:

– Geopa v rámci pracovních skupin občanského dialogu DG AGRI (CDG): Tento týden dosáhl výbor dohody o politice alokace míst k zasedání CDG.

– Pro zasedání CDG o SZP dne 14. září

– Událost EU-OSHA věnovaná duševnímu zdraví na pracovišti: Na pozvání Evropské unie pro agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se tajemník Geopa zúčastní příštího OSH setkání v Toledu dne 26. září, aby představil názory zaměstnavatelů v zemědělství. Událost s názvem „Duševní zdraví a nejistá pracovní místa: Řízení psychosociálních rizik“ se bude zaměřovat na řešení psychosociálních rizik a prevenci jejich vlivu na fyzické a duševní zdraví na pracovišti. Více informací k dispozici zde.

– Výzva k příspěvkům: Pokud chcete přispět k prezentaci Geopa, zašlete prosím vaše studie, stanoviska nebo jiný materiál k tématu tajemníkovi do pondělí 25. září.

– Předsednictví EU: Tento týden představil působící španělský ministr sociálních věcí priority předsednictví v této oblasti. Konkrétně uvedl 3 hlavní priority, a to

(1) posílení systémů sociální ochrany v Evropě,

(2) lepší koordinaci mezi sociálními systémy sociálního zabezpečení a

(3) ochranu sociálních investic.

Paralelně k bodu 2 Komise představila soubor návrhů na: urychlení národního provádění elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI), plné zapojení do Evropského průkazu sociálního zabezpečení (ESSPASS) a rozvoj digitální identity EU (EUID).

Hlavní setkání a události sekretariátu:

– 14. a 15. září (Vídeň) – 1. partnerství projektu I-Restart.
– 19. až 21. září (Dublin) – Letní škola projektu SafeHabitus.
– 26. září (Toledo) – Událost EU-OSHA na téma „Duševní zdraví a nejistá pracovní místa: Řízení psychosociálních rizik“.

Nadcházející setkání a události Geopa:

– Čtvrtek 14. září – 10:00 do 17:30 (Brusel/Online): Setkání pracovní skupiny občanského dialogu o SZP Strategických plánech a horizontálních záležitostech. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět tajemníkovi do 11. září.
– Pátek 22. září – 11:30 do 16:30 (Brusel/Online): Setkání pracovní skupiny sociálního dialogu. Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se zde.
– Úterý 17. října – dopoledne a odpoledne (Formát bude upřesněn): Setkání pracovní skupiny občanského dialogu o mezinárodních aspektech zemědělství.
– Čtvrtek 23. listopadu – dopoledne a odpoledne (Formát bude upřesněn): Setkání pracovní skupiny občanského dialogu o SZP Strategických plánech a horizontálních záležitostech.
– Čtvrtek 7. prosince – 9:45 do 18:00 (Brusel): Plenární setkání sociálního dialogu.
– Pátek 8. prosince – dopoledne (Brusel/Online): Valné shromáždění Geopa.