PŘIPOMÍNÁME: Pozvánka na volební Valnou hromadu ČMSZP 2023

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Vás zve na volební Valnou hromadu ČMSZP

POZVÁNKA

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 10:00 se koná volební Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4.
(http://www.hotelukrbu.cz/)
Vážení členové ČMSZP, níže naleznete harmonogram dne:Prezence a občerstvení (9:30 – 10:00)Program jednání:1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu, volba mandátové komise
2. Vystoupení hostů
3. Volba volební komise
4. Zpráva o činnosti svazu za rok 2022
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2022
6. Zpráva o hospodaření v roce 2022
a) schválení účetní závěrky za 2022
b) schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
7. Volba nového předsednictva svazu
8. Volba dozorčí rady
9. Diskuse
10. Přerušení jednání valné hromady, odděleně volba předsedy a užšího předsednictva
11. Volba předsedy dozorčí rady
12. ZávěrOběd 13:45Žádáme o potvrzení Vaší účasti do 14. dubna 2023. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení a popřípadě právní subjekt, který zastupujete. Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz nebo prostřednictvím odpovědi přes tlačítko REGISTRACE.V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se VH bude řídit ustanovením stanov čl. 9, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat kancelář svazu: info@cmszp.cz ​nebo volejte na telefonní kontakt + 420 602 542 602

Duben 2023
20
Pořadatel:

ČMSZP
Slezská 100/7
120 00 Praha 2

Při registraci nezapomeňte uvést jméno, příjmení popř.právní subjekt, který zastupujete.
REGISTRACE
PLNÁ MOC
Výroční zpráva
Zpráva o čerpání rozpočtu
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
NAVŠTIVTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
Copyright © 2023 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp


Popis cesty z hlavního nádraží:
Z hlavního nádraží se vydejte na metro C směr Háje.
Vystupte na zastávce Budějovická a přesedněte na Bus č. 332 nebo 337 nebo 339.
Vystupte následně na zastávce Vestec,Safina

 

 

Pozvání potvrdil:

 

Ing. Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT

  • Správa, vyplácení a administrace podpor v rámci agendy SZIF pro roky 2023, 2024 – Jednotná žádost, národní dotace
  • představení nového systému monitoringu a kontroly SZIF

Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D, ředitel ÚZEI

  • představení aktualit ÚZEI spojených se sběrem a zpracováním statistických dat týkajících se zemědělského sektoru.

Přílohy