Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU

Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU:

* Platová transparentnost: Po první schůzce 30. června za francouzského předsednictví se další schůzka trialogu za českého předsednictví konala 6. října 2022. Jednání probíhají pomalu, protože Evropský parlament požaduje řešení dvou bodů, které nebyly součástí původního návrhu: mezisektorová diskriminace a zahrnutí nebinárních osob. Podstatné části směrnice proto zatím nebyly projednány, protože EP nechce postupovat bez vyřešení obou politických otázek.

V pátek 21. října se Geopa zúčastnila neformální skupiny pro obhajobu tohoto souboru pořádané BusinessEurope. Vzhledem k citlivosti těchto politických otázek vyjádřila evropská odvětvová sdružení zaměstnavatelů svůj záměr počkat na nový vývoj jednání v rámci trialogu, než přijmou další opatření.

* Zaměstnanost a COVID-19: V úterý 20. října zveřejnila nadace Eurofound zprávu „Zotavení se z COVID-19: Měnící se struktura zaměstnanosti v EU“. Dokument analyzuje dopad Covid-19 na evropský trh práce a změny, které na něj přinesl, jako je nedostatek zaměstnanců.

* Minimální mzdy: V úterý 25. října byla v oficiálním věstníku EU konečně zveřejněna evropská směrnice o minimálních mzdách. To znamená datum zahájení 20denního období, po kterém směrnice oficiálně vstoupí v platnost (15. listopadu). Členské státy budou mít lhůtu do 15. listopadu 2024 na provedení směrnice do vnitrostátního práva (úplný právní dokument v češtině je k dispozici zde).

Nadcházející setkání a události Geopa:

* Online – 2. listopadu od 10 do 12 hodin: Schůze předsednictva

* Brusel – 19. prosince od 11:15 do 13:00 (přípravné) a od 14:30 do 18:00 (plenární zasedání): Plenární zasedání Výboru pro sektorový sociální dialog.

Tlumočení dostupné v EN, FR, DE, IT, ES (aktivní), PL a HR (pasivní).

* Brusel – 20. prosince (odpoledne): Valné shromáždění Geopa.