Střípky z Agrokomplexu 2017

Výstaviště v Nitře nyní zaplňují hospodářská zvířata i vyspělá technika pro živočišnou i rostlinou výrobu. Zastoupeno je zde i Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky (MPRV SR) včetně paní ministryně Ing.Gabriely Matečné a jejích tajemníků.

IMG_1827

Diskuze státního tajemníka MPRV SR pana MVDr. Gabriela Csicsaie, PhD. s předsedou ČMSZP Ing. Františkem Winterem a 1.místopředsedou ČMSZP Ing. Miroslavem Janem Buchtou nad SZP po roce 2020, mladými zemedědělci, problematikou ANC a změnami klimatu.

Na výstavišti naleznete zajímavé expozice i novinky:

Nové plemeno ovcí „slovenská dojná ovca“ –  jedná se o plemeno, které kombinuje domácí plemenné geny a vysoce produktivní mléčná plemena. Nové plemeno se vyznačuje lepší mléčnou užitkovostí v průměru o 50 l než původní slovenská plemena, zároveň je dobře přizpůsobena chovným podmínkám na Slovensku.

Gazdovský dvor – vědci z Výzkumného ústavu půdoznalectví a ochrany půdy Vám předvedou Pôdny portál a další databáze a nástroje informačních technologií zaměřené na půdní fond na Slovensku, které odborně pokrývají vědci z VÚPOP Bratislava. Pro management hospodaření v méně příznivých oblastech a na těžkých půdách jsou zde vyčleněni pracovníci slovenského Výzkumného ústavu travních porostů a horského zemědělství a Výzkumného ústavu agroekologie.

Výzkumníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby NPPC vyšlechtili novou odrůdu pšenice dvouzrnky Zirnitra. Jedná se o první slovenskou odrůdu tohoto druhu pšenice. Je velmi vhodná zejména pro pěstování v systému ekologického zemědělství.

IMG_1810

Předseda a 1.místopředseda ČMSZP společně s předsedou Slovenské zemědělské a potravinářské komory Ing. Milanem Semančíkem.

Zdroj: ČMSZP a http://vedanadosah.cvtisr.sk/