KONFERENCE SKALSKÝ DVŮR

„Zemědělství v klimatických změnách“

6. – 7. listopadu 2017 na Skalském dvoře

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.

 xxx

 

Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit se do diskuze, popřípadě získat odpovědi na otázky od erudovaných přednášejících. Zahájení konference provedl svým úvodním slovem předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. František Winter, který seznámil účastníky s průběhem konference a popřál jim její zajímavý a plodný průběh.

První den byla konference rozčleněna do čtyř bloků, v rámci kterých dostali prezentující možnost informovat účastníky o nových skutečnostech v rámci  svých rezortů. Hlavním tématem bylo zemědělství v klimatických změnách, dotační příležitosti v PRV, informování o nejčastějších chybách v rámci administrace a neopomíjejme i aktuality z Bruselu

xx

Po večeři byly všichni účastníci pozváni k moderované diskuzi, která se prodloužila do 21:30:

Významně do diskuze přispěl Bohumír Dufek – předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů, předseda Asociace samostatných odborů ČR  a také viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu. Ing. Martin Šebestyán, MBA, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu, dále pak Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu a v neposlední řadě i Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Jako nejvyšší zástupce Ministerstva zemědělství bylo možné diskutovat s Ing. Josefem Taberym, ředitelem odboru Řídicí orgán PRV.

 

Výstřižek

x

KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE*

 

* program konference se může změnit

Přílohy