Snížení a změna prostorového vymezení ostatních ANC

V úterý 2. května 2017 se na MZe konalo další jednání k pracovní skupiny ohledně redefinice LFA oblastí.
JRC vzneslo požadavky především v rámci biofyzikálních kritérií na úpravu některých podkladových dat, z kterých vycházelo MZe, což má za následek snížení a změnu prostorového vymezení ostatních ANC.

Aktuální situace v problematice redefinice LFA

V souvislosti s probíhajícím vyjednáváním a obhajobou přístupu ČR je nicméně nezbytné zmínit skutečnost, že některé v současnosti vznášené připomínky EK mohou mít negativní dopad na celkové vymezení LFA v ČR a jejich důsledkem by mohl být i pokles vymezených oblastí oproti původnímu návrhu.

Nízký zájem o operaci PRV

Vzhledem k dosavadnímu nízkému zájmu žadatelů bylo rozhodnuto zahrnout do 4. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které bude probíhat v termínu od 4. do 24. dubna 2017, také operaci 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.