Informace k aktualizaci LPIS jaro 2021 a POSUZOVÁNÍ TRVALE A DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH PLOCH V LPIS – prezentace

 

Informace k aktualizaci evidence půdy LPIS pro jaro 2021
Proč aktualizovat údaje v LPIS
Registr evidence půdy LPIS je jedním z klíčových prvků pro administraci dotací na plochu. Zákresy DPB jsou podkladem nejen pro podání Jednotné žádosti, ale následně i podkladem pro provedení povinných kontrol. Správné údaje v LPIS, tj. zákresy DPB odpovídající reálnému stavu obhospodařování v terénu v daném roce, jsou základním předpokladem bezproblémové administrace dotací. Změny v užívání DPB, ať už změnu hranice, uživatele, nebo kultury je zemědělec povinen ohlásit na regionální pobočce SZIF, pracovišti oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Doporučený postup ohlášení změny na pracovišti OPŽL v době pandemie COVID-19
Vzhledem k aktuální situaci pandemie COVID-19 je i nadále preferováno ohlášení a projednání změn v LPIS vzdáleně (telefonicky nebo písemně) bez osobní návštěvy na pracovišti. Osobní návštěva je možná pouze po předchozí domluvě s pracovníkem OPŽL a za dodržení hygienických nařízení. Kontakty na pracoviště OPŽL (včetně telefonických kontaktů) jsou k dispozici na stránkách SZIF.

 

Více se dočtete ZDE.

 

A na závěr přikládáme prezentaci:

Evidence půdy Posuzování trvale a dočasně nezpůsobilých ploch v LPIS – prezentace

 

Zdroj:SZIF