HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV

Harmonogram výzev PRV pro rok 2021.
Rok 2021 Jarní kolo (předpoklad duben 2021)

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021)

Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021)

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí. Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.