SZIF rozdělí mezi mladé zemědělce dotace ve výši téměř 214 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. V rámci Jednotné žádosti 2019 si o dotaci požádalo přes 5604 zemědělců, mezi které bude rozděleno celkem 213,7 milionu korun. Sazba na jeden hektar činí 1697,06 korun.   Dotace je určena začínajícím zemědělcům do 40 let, kteří …
Pokračování textu „SZIF rozdělí mezi mladé zemědělce dotace ve výši téměř 214 milionů korun“

Informace pro žadatele AEKO a EZ

Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a v opatření Ekologické zemědělství Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti  nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,  nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., …
Pokračování textu „Informace pro žadatele AEKO a EZ“

SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v loňském roce. Tento týden se začalo s vydáváním rozhodnutí v rámci tří dotačních titulů. Od včerejšího dne jsou vydávána rozhodnutí na VCS – telata masného typu. Počínaje dneškem následují rozhodnutí na Greening a Přechodné …
Pokračování textu „SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory“

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata Státní zemědělský intervenční fond dnes začal vydávat první rozhodnutí letošního roku. Tentokrát se jedná o rozhodnutí na telata masného typu, která patří mezi tzv. citlivé komodity na které jsou směrovány podpory vázané na produkci (VČS). Mezi 6.527 žadatelů, kteří splnili podmínky pro přiznání této platby, …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na masná telata“

Změna v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny v rámci podávání žádostí o finanční podporu

V návaznosti na zprávu auditního šetření Evropské komise probíhají změny v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny. Jedná se zejména o činnosti spojené s vnitřním fungováním organizace producentů a prováděním zemědělské činnosti jejich členů po celou dobu trvání uznání v souladu s …
Pokračování textu „Změna v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny v rámci podávání žádostí o finanční podporu“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2020

  Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2020 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 1 266 168 EUR. Pro …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2020“

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020):  bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního …
Pokračování textu „Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve vazbě ke krajinným prvkům

Finanční správa a Ministerstvo zemědělství uveřejnili tuto informaci týkající se pravidel pro ִosvobození daně z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208 V této souvislosti upozorňujeme, že na způsobu evidování ekologicky významných prvků ze strany SZIFu se nic nemění a pravidla evidence zůstávají stejná. IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 1

Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 od 1. ledna 2020

V Praze dne 19. prosince 2019 Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2020 budou výhradně do schránky na Portál farmáře zasílány informace a dokumenty k průběhu administrace podaných žádostí, přičemž tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se uživatel do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se do …
Pokračování textu „Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 od 1. ledna 2020“

SZIF neporušuje zákon o střetu zájmů

V souvislosti s oznámením SZIF, že proplatí společnostem z koncernu Agrofert dotace na projekty schválené v období mezi únorem 2017 a srpnem 2018, podaly některé politické strany na SZIF trestní oznámení. S ohledem na tento pokus kriminalizovat činnost SZIF, považujeme za potřebné opětovně vysvětlit rozdílné postavení SZIF a poskytovatelů dotací …
Pokračování textu „SZIF neporušuje zákon o střetu zájmů“