SVS: prodej ze dvora

V závěru minulého týdne byla aktualizována brožura PRODEJ ZE DVORA Na následujícím odkazu naleznete platnou aktualizovanou verzi publikace k Vašemu využití a případnému šíření: https://www.svscr.cz/legislativni-pozadavky-na-zpracovani-vlastni-produkce-a-prodej-maleho-mnozstvi-vlastnich-produktu/.   Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů ZDROJ: SVS  

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2019 nově na webu SVS

Státní veterinární správě (SVS) se i v loňském roce dařilo plnit hlavní cíle v oblasti zdraví zvířat. Mezi ně patří ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení šíření těchto nákaz. O příznivé nákazové situaci svědčí fakt, …
Pokračování textu „Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2019 nově na webu SVS“

Nová webová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace

Na webových stránkách Státní veterinární správy (SVS) vznikla nová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace. V sekci lze nalézt informace týkající se zdravotní nezávadnosti krmiv, manipulace s vedlejšími živočišnými produkty (VŽP) včetně výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (petfood) a stručně je zde popsána také veterinární asanace zahrnující DDD (dezinfekce, deratizace a dezinsekce) a odchyt …
Pokračování textu „Nová webová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace“

Veterinární dozor v období nouzového stavu  

Vzhledem k aktuální situaci ovlivněné pandemií infekce COVID-19 omezila Státní veterinární správa (SVS) tak, jako jiné dozorové organizace, dočasně svou dozorovou činnost. Ta zůstává plně zachována v těch nejzásadnějších oblastech, které z důvodu zajištění zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin, nelze utlumit. Naopak dlouhodobě plánované kontroly, kontroly administrativního rázu a další kontroly, jejichž odklad bezprostředně …
Pokračování textu „Veterinární dozor v období nouzového stavu  „

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu onemocnění včel varroázy vyplývá, že počet včelstev napadených roztočem Varroa destructor, který nákazu způsobuje, v ČR meziročně vzrostl. Zvýšil se jak podíl stanovišť s průměrným počtem roztočů do tří, tak podíl stanovišť s více jak třemi roztoči. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem …
Pokračování textu „Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva“

I v současné době je nutné dodržovat pravidla proti zavlečení afrického moru prasat

Téměř všechna pozornost společnosti se v současné době soustředí na snahy o zpomalení šíření infekce COVID-19 a s tím spojenou ochranu zdraví lidí, což je zcela pochopitelné. Neznamená to však, že by ostatní nebezpečné nákazy hrozily menší měrou. To platí v plné míře i pro hospodářská zvířata a rizika, která plynou z možného zavlečení a šíření nebezpečných nákaz do …
Pokračování textu „I v současné době je nutné dodržovat pravidla proti zavlečení afrického moru prasat“

Aktuální informace SVS pro prohlížitele zvěřiny

Státní veterinární správa (SVS) toleruje a bude tolerovat prohlídky proškolených osob – prohlížitelů zvěřiny, kterým skončila platnost průkazu v nedávné době a byly přihlášeny na zrušená pokračující školení proškolených osob. Dále bude SVS tolerovat i činnost prohlížitelů zvěřiny, kterým skončí platnost průkazu v průběhu vyhlášeného nouzového stavu a po něm, a to do doby obnovení školení (v závislosti na organizaci těchto školení). …
Pokračování textu „Aktuální informace SVS pro prohlížitele zvěřiny“

KONČÍ mimořádná veterinární opatření vůči ptačí chřipce na Pardubicku

K dnešnímu dni po uplynutí třicetidenní lhůty Státní veterinární správa (SVS) ukončila mimořádná veterinární opatření ve vztahu k ohnisku ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže ve Slepoticích na Pardubicku. Úřední veterinární lékaři odebrali v uplynulém období v chovech drůbeže a ptactva v ochranném pásmu 460 vzorků a nechali je vyšetřit na virus ptačí chřipky, všechny výsledky vyšetření byly negativní. …
Pokračování textu „KONČÍ mimořádná veterinární opatření vůči ptačí chřipce na Pardubicku“

Francouzský Úřad pro bezpečnost potravin vyloučil přenos onemocnění COVID-19 zvířaty a potravinami

Francouzský Úřad pro bezpečnost potravin, životní prostředí a ochranu zdraví při práci zveřejnil analýzu, ve které zkoumal možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19 prostřednictvím nakažených domácích zvířat nebo kontaminovaných potravin. Úřad došel k závěru, že neexistují žádné důkazy, že by zvířata v zájmovém nebo hospodářském chovu nebo potraviny mohly hrát roli při šíření koronaviru. …
Pokračování textu „Francouzský Úřad pro bezpečnost potravin vyloučil přenos onemocnění COVID-19 zvířaty a potravinami“