Vyhlášení vítěze 14. ročníku soutěže Zemědělec roku

Jako spoluorganizátoři soutěže Zemědělec roku přinášíme informace o slavnostním vyhlášení, kde svaz zastupoval jeho místopředseda Ing. Oldřich Šuhájek. Nezávislé hodnocení ekonomických výsledků provedl Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2014. Vítězem 14. ročníku soutěže Zemědělec roku se letos stal soukromě hospodařící rolník Václav Hrabě …
Pokračování textu „Vyhlášení vítěze 14. ročníku soutěže Zemědělec roku“

Předkládání příloh k finančnímu zdraví

Článek Ministerstva zemědělství upřesňuje způsob generování a následného dokládání příloh k posouzení finančního zdraví. Povinnost dokládat finanční zdraví se týká pouze projektů, jejich způsobilé výdaje přesahují částku 1 mil. Kč. Odkaz na článek: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/predkladani-priloh-k-financnimu-zdravi.html

22. Skalský dvůr – Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. …
Pokračování textu „22. Skalský dvůr – Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech““

Podrobný postup pro doložení příloh 1. kolo PRV

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře – 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020) Doložení příloh k Žádosti o dotaci Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu Farmáře – 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 …
Pokračování textu „Podrobný postup pro doložení příloh 1. kolo PRV“

Doporučení žádostí 1. kola PRV

Státní zemědělský intervenční fond dne 29. října 2015 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci následujících operací 1. kola PRV 2014-2020 Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr A – výsledky …
Pokračování textu „Doporučení žádostí 1. kola PRV“

Navýšení alokace a posun termínů 1. kolo PRV

Ministr Jurečka schválil výrazné navýšení peněz zejména na živočišnou výrobu. Zemědělci a potravináři dostanou o dvě miliardy korun víc 27.10.2015 Tisková zpráva – Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí …
Pokračování textu „Navýšení alokace a posun termínů 1. kolo PRV“

Jednání vedení ČMSZP

Minulý týden se konalo dvoudenní jednání orgánů ČMSZP na severní Moravě, konkrétně v podhůří Jeseníků na Severomoravské chatě. Jednání bylo využito k projednání připomínek k předloženému návrhu „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030″, které můžete najít ve zveřejněném dokumentu. Na jednání úzkého vedení přijal pozvání Mgr. …
Pokračování textu „Jednání vedení ČMSZP“

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

20.10.2015 V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku. žadatel plní podmínku minimální i maximální velikosti podniku již k datu …
Pokračování textu „Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030

Ministr zemědělství požádal v souladu s programovým prohlášením vlády ČR odbornou veřejnost o připomínkování „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030″. Strategie má být dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Dalšími cíli jsou postupné dosažení přiměřené …
Pokračování textu „Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030“