mezinárodní konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“

 dne 18.4.2019  jste zváni na mezinárodní konferenci „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“ pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Konference navazuje na řadu seminářů a konferencí na agrolesnické téma v minulých letech. Nově však budou prezentovány výsledky vědeckého výzkumu, …
Pokračování textu „mezinárodní konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství““

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

V Praze dne 21. 3. 2019 Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), které bylo v roce 2019 novelizováno nařízením vlády č. 58/2019 Sb.. Změny a novinky pro rok 2019 jsou pro přehlednost zvýrazněny červeně. ! Zásadní změnou je úprava …
Pokračování textu „OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)“

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019

Účel podpory Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.   Důvod podpory Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje …
Pokračování textu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“

Nové mapy hydrologických funkcí půd

V roce 2018 bylo ukončeno řešení projektu QJ1520026 „Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody s dopady na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky“. Hlavními výstupy byly celorepublikové mapy hydrologických funkcí půd – mapa retenční vodní kapacity (RVK=množství vody, které je půda schopná dlouhodobě zadržet), mapa využitelné vodní …
Pokračování textu „Nové mapy hydrologických funkcí půd“

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na DP 20.D.

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.D. „Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka“ pro rok 2019 k podávání předběžných žádostí v termínu od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.D. a jeho jednotlivých podprogramů 20.D.a., …
Pokračování textu „Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na DP 20.D.“

Oznámení – dovolená

Vážení kolegové,

od 7.3. do 20.3.2019 jsem mimo kancelář. Svou e-mailovou schránku nicméně i tak občas procházím. Pokud tedy usoudíte, že vaše záležitost nesnese odkladu a nezvládne ji vyřešit nikdo jiný než já, pošlete prosím váš e-mail znovu a do předmětu dopište „URGENT“.

V opačném případě se můžete obrátit na kolegy ze svazu (http://cmszp.cz/kontakty/), nebo počkat na můj návrat.

Děkuji a zdravím

Menclová Karolína,

ředitelka ČMSZP

Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)

Vážené dámy/vážení pánové, svaz by Vás chtěl informovat o aktivitách, na kterých spolupracujeme s MŽP resp. AOPK ČR. Na jaře 2019 (květen, červen) by se uspořádala zahraniční cestu několika českých pastevců, farmářů do SRN – do Spolkové republiky Sasko, k chovateli, který pase ovce za pomoci pasteveckých psů a má s tím …
Pokračování textu „Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)“

Agrohomeopatie: Příprava a aplikace homeopatického roztoku

Autor: J. T. Holub Podobně jako v humánní či veterinární medicíně můžeme pro posílení imunity rostlin používat homeopatika. Striktně řečeno, homeopatika vlastně nic jiného neumí: Vždy jde o posílení imunitního systému, jednou na tomto, jindy zas na jiném místě, stejně jako Microsoft vydává různé „záplaty“, které si čas od času musíme nainstalovat …
Pokračování textu „Agrohomeopatie: Příprava a aplikace homeopatického roztoku“

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

Ode dneška začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. O dotaci si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které bude vyplaceno přibližně 1,4 miliardy korun. Ekologické zemědělství spadá do Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho cílem je podporovat systémy …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství“