Bonus nově i pro společníky s.r.o.

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč. Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu připravený Ministerstvem financí. V tomto týdnu ho ve …
Pokračování textu „Bonus nově i pro společníky s.r.o.“

Zemědělství – 1. čtvrtletí 2020 V:ýroba vepřového masa i cena jatečných prasat rostly

V 1. čtvrtletí dosáhla výroba masa 110 866 tun, meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 18 392 tun (−0,3 %) hovězího, 52 040 tun (+3,1 %) vepřového a 40 399 tun (+1,8 %) drůbežího. Ceny jatečného skotu byly meziročně mírně nižší (−2,3 %), podobně jako ceny jatečných kuřat (−1,1 %). Pokračoval růst cen jatečných prasat (+35,8 %) na hodnotu 47,34 Kč v průměru …
Pokračování textu „Zemědělství – 1. čtvrtletí 2020 V:ýroba vepřového masa i cena jatečných prasat rostly“

Soutěže pro inovativní projekty v zemědělsko-potravinářském sektoru

Start-upová soutěž pro projekty a nápady v agrifood. Přihlaste se.

Innovation Prize 2020 – https://eitfoodhub.vscht.cz/ – uzávěrka je již 10.5. a žádost se podává v angličtině.

Pro týmy vedené ženou – EWA Czechia – https://www.facebook.com/ewaczechia – projekt na 6 měsíců – uzávěrka je 15.6. a žádost se podává v češtině.

Veřejná soutěž vyhlášená v roce 2020

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství – Avízo
Veřejná soutěž vyhlášená v roce 2020
Informační semináře pro uchazeče
Často kladené dotazy
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

MŽP: přijetí Programu péče o vlka obecného vč. postupu nahlášení škody

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí Programu péče o vlka obecného Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudilo a dne 16. března 2020 …
Pokračování textu „MŽP: přijetí Programu péče o vlka obecného vč. postupu nahlášení škody“

MŽP: Sucho 2020: Situace po zimě je kritická, MŽP pošle letos na boj se suchem dalších až 6 mld. Kč, klíč je v zadržování vody

29. 04. 2020 Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Česko se na sucho musí i nadále adaptovat. Určitě pomáhají projekty řešící návrat vody do krajiny i …
Pokračování textu „MŽP: Sucho 2020: Situace po zimě je kritická, MŽP pošle letos na boj se suchem dalších až 6 mld. Kč, klíč je v zadržování vody“

Informace pro farmáře a vlastníky zemědělských pozemků: MŽP reviduje zemědělské plochy pod dotacemi na ošetřování travních porostů

23. 04. 2020 V současné době probíhá na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na správách národních parků a na krajských a újezdních úřadech aktualizace podkladů v LPIS pro poskytování zemědělských dotací v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v gesci Ministerstva zemědělství. Agroenvironmnetálně-klimatická opatření jsou formy …
Pokračování textu „Informace pro farmáře a vlastníky zemědělských pozemků: MŽP reviduje zemědělské plochy pod dotacemi na ošetřování travních porostů“

AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR – když poklesla cena mléka i vepřového, MZe zasáhlo, co udělá MZe s komoditou hovězího masa? Jsme soběstační, ale k jakému spotřebiteli se dostane česká surovina?nečnému spotřebiteli?

ZDE na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe, SZIF aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat. U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny (SC). Pro možnost srovnání …
Pokračování textu „AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR – když poklesla cena mléka i vepřového, MZe zasáhlo, co udělá MZe s komoditou hovězího masa? Jsme soběstační, ale k jakému spotřebiteli se dostane česká surovina?nečnému spotřebiteli?“

Poslanci schválili prodloužení nouzového stavu do 17. května. S návrhem vlády o prodloužení nouzového stavu do 25. května nesouhlasili.

Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020. Monitorovací zpráva je …
Pokračování textu „Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019“

Zdeněk Žalud: Proč je sucho a jak se mu bránit?

Zdroj: ekolist.cz A už je tu sucho zase! Vždyť dříve to nebývalo a kdo za to vlastně může? Proč s tím něco nedělají (v lepším případě neděláme)? A jak to bude se suchem dál? Čtyři věty, které v různých obměnách rezonují v té části společnosti, které není příroda lhostejná. Čtyři …
Pokračování textu „Zdeněk Žalud: Proč je sucho a jak se mu bránit?“