NOVÉ SAZBY PODPOR

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výši procentní sazby podpor na 2,5 % p.a. pro žádosti podané v období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci těchto investičních programů: Technika pro hospodaření v lesích Dřevozpracující provozovny Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění …
Pokračování textu „NOVÉ SAZBY PODPOR“

Ministr Jurečka v otázkách Václava Moravce

Ministr Jurečka bude v neděli 31. 1. 2016 od 12:40 hodin v pořadu Otázky Václava Moravce diskutovat o prioritách v rezortu zemědělství v letošním roce, o rozdílné kvalitě potravin v ČR a v západních zemích či o podpoře malých farem. Zdroj: Ministerstvo zemědělství České republiky

VCS a sazba na masné tele

Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), jejichž prostřednictvím jsou podporovány citlivé sektory. Obálka obsahuje 3,46 mld. Kč. Sektor VCS Sazby Škrobové brambory 17 215,79 Kč/ha Chmel 17 356,73 Kč/ha Ovoce velmi vysoká pracnost 13 734,02 Kč/ha Ovoce vysoká pracnost 9 491,99 Kč/ha Zelenina velmi vysoká pracnost …
Pokračování textu „VCS a sazba na masné tele“

SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje, že u některých podpor, o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti, dojde k posunu zahájení vydávání rozhodnutí oproti předpokládanému harmonogramu. Nová Společná zemědělská politika (SZP) přinesla řadu změn a nových podmínek, které se promítly také do zpracování žádostí ze strany platební agentury SZIF. Pro …
Pokračování textu „SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti“

Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016

Od ledna do konce března 2016 se na několika místech České republiky uskuteční bezplatné semináře na téma Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016. Během semináře se účastníci dozvědí obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2016, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a …
Pokračování textu „Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016“

PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT PO KONCI RETENČNÍHO OBDOBÍ

UPOZORNĚNÍ: Rozhodným obdobím pro sledování změn u deklarovaných zvířat je retenční období. V případě podopatření pro dojnice, prasnice, odstavená selata a žádosti o dotaci podané v roce 2015 se jedná o období od 01.06.2015-31.12.2015. U titulu pro prasničky je retenčním obdobím doba od 01.06.2015 do 31.05.2016.  Pohyby deklarovaných zvířat mimo deklarované hospodářství jsou …
Pokračování textu „PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT PO KONCI RETENČNÍHO OBDOBÍ“

Výstavní dny SOME

Čelen našeho svazu SOME Jindřichův Hradec s.r.o. jako již každoročně pořádá Výstavní dny SOME 2016. Termín akce je stanoven na 2. 2. – 5. 2. 2016. Jedná se o 18. ročník konaný v areálu společnosti v Jindřichově Hradci. Prvních 300 zaregistrovaných návštěvníků získá dárek, který bude k odběru od prvního dne výstavy v recepci společnosti. Ze …
Pokračování textu „Výstavní dny SOME“

Zhodnocení roku 2015 a odhad stavu roku nadcházejícího předsedou ČMSZP panem Ing. Františkem Winterem

Jak byste zhodnotil letošní rok?   Rok 2015 nebyl ničím jiný, než roky předešlé. Trošku hekticky jsme vstupovali do nového plánovacího období a pro mnohé zemědělce to byl tak trochu vstup do neznáma, ale díky obětavosti pracovníků SZIF zejména na regionálních pracovištích a ostatních orgánů státní správy se nakonec vše včas zvládlo. I …
Pokračování textu „Zhodnocení roku 2015 a odhad stavu roku nadcházejícího předsedou ČMSZP panem Ing. Františkem Winterem“