ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022

Evropská komise připracuje doporučení Komise pro členské státy k přípravě národních strategických plánů SZP. Doporučení budou předložena dne 18/12/2020 (pouze v angličtině, česky budou doporučení pro ČR dostupné v lednu 2021). Příprava strategických plánů by podle Komise měla být propojena s cíli Farm to Fork a strategie pro biodiverzitu. Doporučení jsou nastavována pro každý členský …
Pokračování textu „ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022“

European Bee Award Online Ceremony – vyhlášení soutěže

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ ÚTERÝ, 8.prosince 2020 od 16h00 do 16h45 Po evropské konferenci o biologické rozmanitosti (14h-16h) vás ELO, CEMA a europoslanec Franc Bogovič zvou na online ceremoniál Evropské ceny včel 2020 Cílem evropské soutěže je odměnit inovativní projekty na ochranu opylovačů. Tento ceremoniál odmění tři vítěze letošní soutěže.

SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu

Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 na společném supertrialogu, během kterého byly diskutovány všechny tři části balíčku SZP – Strategické plány, Horizontální otázky, a Společná organizace trhu. Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021. Strategické plány: Pozice Rady – 20 % pro eko-schémata z obálky pro I. pilíř; příspěvek welfare k životnímu prostředí a klimatu …
Pokračování textu „SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu“

Uhlíkové zemědělství

Uhlíkové zemědělství je zahrnuto i do strategie Farm to Fork, kterou Komise předložila v květnu 2020. Odstraňování uhlíku je jednou z klíčových aktivit nové Evropské komise. Komise plánuje jeho podporu skrze SZP a skrze soukromé investice. V rámci SZP by mohlo být uhlíkové zemědělství podporováno v rámci eko-schémat v I. pilíři SZP. Do uhlíkového zemědělství zahrnuty …
Pokračování textu „Uhlíkové zemědělství“

Přihlášky do soutěže „Cena za hospodaření s půdou a krajinou 2020/21“ zasílejte do 31.prosince 2020

Přihlaste se nyní o cenu Land and Soil Management Award! Termín: 31. prosince 2020 Cena odměňuje způsoby využívání půdy a způsoby hospodaření s půdou, které přispívají ke zlepšení půdy resp. zabráňují degradaci půdy, erozi, snižování obsahu organických látek, kontaminaci a zhutňování. Odměňění získají projekty přispívající  biologické rozmanitosti, snížují zasolení, zástavby, záplavy …
Pokračování textu „Přihlášky do soutěže „Cena za hospodaření s půdou a krajinou 2020/21“ zasílejte do 31.prosince 2020″

Aktuality nejen z EU

Parlament požaduje před podpisem rozpočtu EU mechanismus právního státu: Vedoucí představitelé čtyř hlavních politických skupin v Evropském parlamentu varovali v dopise zaslaném německé kancléřce Angele Merkelové, že nepodepíší příští dlouhodobý rozpočet bloku pokud nedojde k formální dohodě o propojení fondů EU s právním státem, poslední signál, že zákonodárci neustoupí z podmíněnosti.

 

Šest ministrů zemědělství EU prosazuje nezávaznost odkazu Green Deal na SZP: Ministři zemědělství Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska ve svém prohlášení společně uvedli, že vazba mezi Evropskou zelenou dohodou a příští společnou zemědělskou politikou by neměla mít žádnou právní sílu, a to uvedli ve svém prohlášení k diskusi na zasedání rady Agrifish v Bruselu.

Evropská komise již dříve uvedla, že plánuje vést takzvaný „strukturovaný dialog“ se zeměmi EU o jejich národních plánech čerpání dotací EU na farmy, během něhož „bude věnována zvláštní pozornost cílům předpokládaným v rámci Evropské zelené dohody“.

Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020

Schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020 Rada Agri zasedala v pondělí 20. července a byla informována o závěrech Rady EU. . Ministři zemědělství požádali Komisi, aby objasnila, jak budou při přezkumu a schvalování strategických plánů SZP Komisí zohledňována doporučení v zelené dohodě, F2F a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. …
Pokračování textu „Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020“

17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství

• Celkový rozpočet SZP je stanoven na 343,9 miliardy EUR (ceny 2018, tj. Bez inflace). To je nižší než revidovaný návrh Komise v květnu 2020 o přibližně 5 miliard EUR, ale vyšší ve srovnání s původním návrhem Komise z května 2018. Nicméně toto číslo je výrazně pod rozpočtem SZP pro …
Pokračování textu „17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství“

Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU “

„Odolnost, udržitelnost potravinového systému a krize COVID-19: německé předsednictví EU “ V pondělí 15. června, jsme měli možnost navštívit videokonferenci Forum for agriculture,  diskutovalo se o udržitelnosti a obnově evropského potravinového systému po pandemii COVID-19. Řečníci upozornili také na to, že při pandemii se nestalo, že by někdo zemřel v EU hlady či na …
Pokračování textu „Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU ““

ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)

Rada požádala Evropskou komisi, aby předložila studii na základě rozhodnutí Soudního dvora týkajícího se postavení nových genomických technik (NGT) v EU. Komise shromažďuje příspěvky zúčastněných stran prostřednictvím níže uvedeného dotazníku. Studie zahrnuje všechny nové genomické techniky, které byly vyvinuty po směrnici o GMO z roku 2001.   NGT (techniky, které jsou …
Pokračování textu „ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)“