Aktuality nejen z EU

Parlament požaduje před podpisem rozpočtu EU mechanismus právního státu: Vedoucí představitelé čtyř hlavních politických skupin v Evropském parlamentu varovali v dopise zaslaném německé kancléřce Angele Merkelové, že nepodepíší příští dlouhodobý rozpočet bloku pokud nedojde k formální dohodě o propojení fondů EU s právním státem, poslední signál, že zákonodárci neustoupí z podmíněnosti.

 

Šest ministrů zemědělství EU prosazuje nezávaznost odkazu Green Deal na SZP: Ministři zemědělství Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska ve svém prohlášení společně uvedli, že vazba mezi Evropskou zelenou dohodou a příští společnou zemědělskou politikou by neměla mít žádnou právní sílu, a to uvedli ve svém prohlášení k diskusi na zasedání rady Agrifish v Bruselu.

Evropská komise již dříve uvedla, že plánuje vést takzvaný „strukturovaný dialog“ se zeměmi EU o jejich národních plánech čerpání dotací EU na farmy, během něhož „bude věnována zvláštní pozornost cílům předpokládaným v rámci Evropské zelené dohody“.

Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020

Schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020 Rada Agri zasedala v pondělí 20. července a byla informována o závěrech Rady EU. . Ministři zemědělství požádali Komisi, aby objasnila, jak budou při přezkumu a schvalování strategických plánů SZP Komisí zohledňována doporučení v zelené dohodě, F2F a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. …
Pokračování textu „Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020“

17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství

• Celkový rozpočet SZP je stanoven na 343,9 miliardy EUR (ceny 2018, tj. Bez inflace). To je nižší než revidovaný návrh Komise v květnu 2020 o přibližně 5 miliard EUR, ale vyšší ve srovnání s původním návrhem Komise z května 2018. Nicméně toto číslo je výrazně pod rozpočtem SZP pro …
Pokračování textu „17. – 20. července 2020 závěry Rady EU o zemědělství“

Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU “

„Odolnost, udržitelnost potravinového systému a krize COVID-19: německé předsednictví EU “ V pondělí 15. června, jsme měli možnost navštívit videokonferenci Forum for agriculture,  diskutovalo se o udržitelnosti a obnově evropského potravinového systému po pandemii COVID-19. Řečníci upozornili také na to, že při pandemii se nestalo, že by někdo zemřel v EU hlady či na …
Pokračování textu „Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU ““

ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)

Rada požádala Evropskou komisi, aby předložila studii na základě rozhodnutí Soudního dvora týkajícího se postavení nových genomických technik (NGT) v EU. Komise shromažďuje příspěvky zúčastněných stran prostřednictvím níže uvedeného dotazníku. Studie zahrnuje všechny nové genomické techniky, které byly vyvinuty po směrnici o GMO z roku 2001.   NGT (techniky, které jsou …
Pokračování textu „ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)“

Praha požaduje více času na reakci EU na audit PM Babiše:

Česká vláda chce odložit zaslání odpovědi na audit obvinění ze střetu zájmů proti premiérovi Andrejovi Babišovi do června kvůli rozšíření koronaviru. Pokud česká odpověď Komisi neuspokojí, může být vláda nucena vrátit dotaci do EU až 17,6 milionu EUR.

Zdroj: ELO

Aktuality z EU, aneb co se píše nejen o nás v zahraničním tisku

Prodloužení lhůty pro podání žádosti o SZP z důvodu koronaviru: Všem zemím EU byla nyní nabídnuta možnost prodloužit lhůtu podávání žádostí o jeden měsíc, tedy zemědělci mohou podávat žádosti o platby SZP až do 15.6.2020 místo 15.května, záleží na ČS zda se pro to rozhodne.   Přechodné období by mělo …
Pokračování textu „Aktuality z EU, aneb co se píše nejen o nás v zahraničním tisku“

Aktuality z EU – zastropování ve Španělsku, končí platba na plochu v Anglii ?

ROZPOČET Neúspěšné rozhovory o rozpočtu EU udržují SZP po roce 2021 na nejisté cestě: Charles Michel, předseda Evropské rady, navrhl další škrty ve financování SZP, a to oříznutím 7,5 miliardy EUR Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jen částečně kompenzovaným zvýšení přímých plateb zemědělcům o 2,5 miliardy EUR. Navrhovaná …
Pokračování textu „Aktuality z EU – zastropování ve Španělsku, končí platba na plochu v Anglii ?“

Klimaticky pozitivní farmaření – pozvánka do Bruselu

Registrujte se nyní na konferenci o inovaci Klimaticky pozitivní farmaření Hostováno Martinem Hlaváčkem MEP 29 ledna 2020 13:00 to 15:00 Hlavní přednášející: Michael Prinz zu Salm-Salm Head of European Affairs FLFDále pak: Pedro Carillo Donaire Founder & CEO of EC2CE Andreas Huber Integrated Field Sciences EMEA Leader at Corteva vyvíjejí inovativní nástroje pro …
Pokračování textu „Klimaticky pozitivní farmaření – pozvánka do Bruselu“

Aktuality nejen z EU – farmáři v nizozemsku blokují dálnice, Hogan uspěl před parlamentem atd.

Únik odhaluje, že Rada má slabší environmentální ambice v reformě SZP: Uniklý návrh postoje členských států k návrhům reformy SZP Evropské komise odhaluje oslabenou ambici ochrany životního prostředí. Rozpočtová nejistota přidává k plnění zeleným pobídek větší nejistotu   Nizozemští zemědělci blokují dálnice s traktory v protestech proti emisím: Zemědělci v Nizozemsku zareagovali …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU – farmáři v nizozemsku blokují dálnice, Hogan uspěl před parlamentem atd.“