ČSCHMS: Výpočty škod způsobených chráněnými živočichy nově

11.11.2020,  Kamil Malát   Po dvou letech příprav se konečně schyluje k zahájení standardního připomínkového řízení k nové vyhlášce, která stanovuje způsob výpočtu náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. V případě chovatelů masného skotu se jedná zejména o škody způsobené vlkem a rysem, ale také bobrem, vydrou či výjimečně …
Pokračování textu „ČSCHMS: Výpočty škod způsobených chráněnými živočichy nově“

ČSCHMS: Přednášky ze semináře 2020

Přednášky ze semináře ČSCHMS 2020   11.09.2020,  Kamil Malát   I přes ne zcela uspokojivou nákazovou situaci ve vztahu k onemocnění covid-19 se tradičního svazového semináře konaného 9. září na Skalském dvoře zúčastnila zhruba stovka členů našeho svazu. Ti si v dopoledním bloku vyslechli několik poutavých přednášek z oblasti parazitóz skotu, které …
Pokračování textu „ČSCHMS: Přednášky ze semináře 2020“

ČSCHMS: Porážky skotu na mobilních jatkách

  30.07.2020,  Kamil Malát   Francouzský projekt s názvem Le Bœuf Éthique spojený s porážkou skotu přímo na farmě s využitím mobilních jatek se dostává do závěrečné fáze. Základní filozofií Le Bœuf Éthique je podpora ohleduplného, důstojného a bezstresového usmrcení zvířat, které povede k lepší kvalitě masa a díky odbourání nadbytečných článků v prodejním …
Pokračování textu „ČSCHMS: Porážky skotu na mobilních jatkách“

Seminář ČSCHMS 

V termínu 9. – 10. září 2020 se v hotelu Skalský dvůr uskuteční výroční členská schůze našeho svazu, které bude jako obvykle předcházet svazem pořádaný seminář. I letos jsme si pro vás připravili zajímavá témata, která jsou mezi chovateli masného skotu velmi aktuální. Dopolední prezentace se zaměří na veterinární oblast ve spojení s …
Pokračování textu „Seminář ČSCHMS „

ČSCHMS: Omezení počtu hrabošů pomocí přirozených predátorů

  08.07.2020,  Pavl Vydrová   Problém zvaný hraboš se šíří laickou i odbornou zemědělskou i nezemědělskou veřejností doslova jako jedovatý šíp. Je jen málo farem a podniků, které by se s tímto „fenoménem“ v posledních letech nepotýkalo. Mírné zimy hrabošům prospívají a přirozených predátorů, kteří by se o redukci početních stavů postarali, …
Pokračování textu „ČSCHMS: Omezení počtu hrabošů pomocí přirozených predátorů“

ČSCHMS: Lidl začne nabízet maso z českých angusů

19.05.2020,  Milan Šebelka   Počínaje tímto týdnem začne obchodní řetězec Lidl nabízet maso z angusských býků vykrmených v České republice. Tato iniciativa však nevznikla sama od sebe. Je to výsledek jednání Rady plemenné knihy aberdeen angus s firmou Maso uzeniny Polička, a. s. a následné dohody s řetězcem Lidl. Již od loňského …
Pokračování textu „ČSCHMS: Lidl začne nabízet maso z českých angusů“

ČSCHMS: Připojištění úhynu telat po porodu a zmetání

07.04.2020,  Kamil Malát   Úhyny telat v chovech masného skotu jsou vždy spojeny s velkými finančními škodami, neboť právě odstavené tele je jediným tržním produktem z chovu skotu bez tržní produkce mléka. Ztráty můžete výrazně ovlivnit lepším managementem a zdravotní péčí, nebo se na ně můžete nově připojistit. Jedna nejmenovaná …
Pokračování textu „ČSCHMS: Připojištění úhynu telat po porodu a zmetání“

Režim základních výběrů býků v nouzovém stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na …
Pokračování textu „Režim základních výběrů býků v nouzovém stavu“

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata Státní zemědělský intervenční fond dnes začal vydávat první rozhodnutí letošního roku. Tentokrát se jedná o rozhodnutí na telata masného typu, která patří mezi tzv. citlivé komodity na které jsou směrovány podpory vázané na produkci (VČS). Mezi 6.527 žadatelů, kteří splnili podmínky pro přiznání této platby, …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na masná telata“

Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare

06.09.2019,  Kamil Malát   Jak již jistě drtivá většina chovatelů žádajících o podporu na welfare masného skotu (dotační titul 20.D.) zaznamenala, tento typ dotací je spojen s povinností podat tzv. předběžnou žádost Pro rok 2020 je nutné tak učinit v termínu od 16. do 30. září 2019. Pokud jste ale …
Pokračování textu „Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare“