SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje, že u některých podpor, o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti, dojde k posunu zahájení vydávání rozhodnutí oproti předpokládanému harmonogramu. Nová Společná zemědělská politika (SZP) přinesla řadu změn a nových podmínek, které se promítly také do zpracování žádostí ze strany platební agentury SZIF. Pro …
Pokračování textu „SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti“

Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016

Od ledna do konce března 2016 se na několika místech České republiky uskuteční bezplatné semináře na téma Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016. Během semináře se účastníci dozvědí obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2016, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a …
Pokračování textu „Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016“

PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT PO KONCI RETENČNÍHO OBDOBÍ

UPOZORNĚNÍ: Rozhodným obdobím pro sledování změn u deklarovaných zvířat je retenční období. V případě podopatření pro dojnice, prasnice, odstavená selata a žádosti o dotaci podané v roce 2015 se jedná o období od 01.06.2015-31.12.2015. U titulu pro prasničky je retenčním obdobím doba od 01.06.2015 do 31.05.2016.  Pohyby deklarovaných zvířat mimo deklarované hospodářství jsou …
Pokračování textu „PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT PO KONCI RETENČNÍHO OBDOBÍ“

Výstavní dny SOME

Čelen našeho svazu SOME Jindřichův Hradec s.r.o. jako již každoročně pořádá Výstavní dny SOME 2016. Termín akce je stanoven na 2. 2. – 5. 2. 2016. Jedná se o 18. ročník konaný v areálu společnosti v Jindřichově Hradci. Prvních 300 zaregistrovaných návštěvníků získá dárek, který bude k odběru od prvního dne výstavy v recepci společnosti. Ze …
Pokračování textu „Výstavní dny SOME“

Zhodnocení roku 2015 a odhad stavu roku nadcházejícího předsedou ČMSZP panem Ing. Františkem Winterem

Jak byste zhodnotil letošní rok?   Rok 2015 nebyl ničím jiný, než roky předešlé. Trošku hekticky jsme vstupovali do nového plánovacího období a pro mnohé zemědělce to byl tak trochu vstup do neznáma, ale díky obětavosti pracovníků SZIF zejména na regionálních pracovištích a ostatních orgánů státní správy se nakonec vše včas zvládlo. I …
Pokračování textu „Zhodnocení roku 2015 a odhad stavu roku nadcházejícího předsedou ČMSZP panem Ing. Františkem Winterem“

Zelený úhor

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost. Jednou z navrhovaných úprav bylo omezení zeleného úhoru využívaného pro podmínky greeningu jako tzv. plocha …
Pokračování textu „Zelený úhor“

Chovatelé dojných krav a prasnic dostanou navíc 604 milionů korun

Vláda 14. prosince 2015 schválila návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky na poskytnutí mimořádné podpory pro zemědělce, kteří podnikají v živočišné výrobě. Dostanou 604 milionů korun, z poloviny hrazených z rozpočtu EU a z poloviny z finančních rezerv Ministerstva zemědělství. Podpora je určená chovatelům dojných krav a prasnic. Je to kompenzace za …
Pokračování textu „Chovatelé dojných krav a prasnic dostanou navíc 604 milionů korun“

Přejeme vám krásné vánoční svátky

Den se se dnem sešel a jsou tu znovu Vánoce, které jsou mnohými označovány jako svátky klidu a míru. Většina zemědělců však ani v tento čas moc klidu neužije. O dobytek se totiž farmář musí starat neustále a pojem Štědrý den zvířata neznají. Přesto anebo právě proto vám však přejeme, ať si …
Pokračování textu „Přejeme vám krásné vánoční svátky“

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016

V pondělí 14. prosince v probíhalo kolektivní  vyjednávání   mezi Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR. Za ČMSZP byl jednáním pověřen 1. místopředseda svazu Ing. Miroslav Buchta a za OSPZV-ASO ČR pak jeho předseda Bohumír Dufek. Výsledkem tohoto jednání byl podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok …
Pokračování textu „Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016“

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa

V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Jejich cílem je zmírnit dopady krize na výrobce a distributory v rámci dotčených sektorů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí …
Pokračování textu „Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa“