V ČR je září věnováno biopotravinám, ale ELA rozjíždí kampaň na ochranu sezonních pracovníků

Zatímco v ČR se snažíme v září rozjet kampaň na podporu osvěty a prodeje produktů z ekologického zemědělství, tak v Evropě se za nedlouho rozjede kampaň Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA)* na ochranu práv sezónních pracovníků. Tímto tématem se zabývá i GEOPA COPA, která spolupracuje na sociálním dialogu mezi podnikateli a odbory, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Dozajista je to záslužné, nicméně z pohledu pracovního trhu je asi nutno říci, že podnikatelé aktuálně shánějí nejen sezónní pracovníky, ale i zaměstnance, kteří chtějí pracovat celoročně. Nedostatek pracovníků je v této době jedním z faktorů, který ovlivňuje nejen sektor zemědělství a potravinářství, ale zasahuje již i do ostatních průmyslů. Což má  významný vliv na atraktivnost zaměstnání v zemědělství, které nedosahuje takových zisků, jako například automobilový průmysl.

Za ČMSZP se s kolegy OSPVZ-ASO se každoročně snažíme nalézt společné řešení, které zajistí korektní podmínky pro zaměstnavatele i zaměstnance. V tomto týdnu také probíhá v Libereckém kraji workshop na téma PROMĚNA VENKOVA.

 

IMG_1434

*Evropský orgán pro pracovní záležitosti (European Labour Authority), zkráceně ELA je orgán vznikla za účelem vymáhání pravidel Evropské unie pro mobilitu pracovní síly spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem byl zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (European Labour Authority), zkráceně ELA.