SZIF: Zveřejnění formuláře k orientačnímu výpočtu podpory pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

Dne 11. února 2021 byl zveřejněn formulář, který je určen pro orientační vypočet výše podpory žadatelům. Prostřednictvím tohoto formuláře si může každý žadatel udělat představu o své kompenzaci před vlastním podáním Žádosti o podporu. Podpora bude určena podnikům akvakultury a zpracovatelům ryb za snížení prodeje ryb nebo za snížení prodeje zpracovaných/výrobků z ryb.

 

Oddělení metodiky OP Rybářství

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE