Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2021 bude zahájen 7. dubna.

Zahájení termínu příjmu lesnických žádostí 2021 připadá na  7. dubna

Podávat žádosti o dotaci a žádosti o změnu zařazení na rok 2021 lze  na níže uvedená opatření:

  • Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
  •  Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)
  • Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)

Od roku 2021 nelze podat žádost o zařazení do podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin!

 

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE