MLÉKO, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOLA: NAVÝŠENÍ ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Z důvodu navýšení finančních prostředků určených na školní projekt Ovoce a zelenina do škol se roční limit na jednoho žáka na školní rok 2020/2021 zvyšuje Z 295,60 Kč na částku 311,00 Kč včetně DPH, počínaje dodávkovým obdobím duben 2021. Tento roční limit vyjadřuje celkový limit na jednoho žáka pro školní rok 2020/2021, tedy zahrnuje i náklady na dodávky ovoce a zeleniny do škol, které byly již vynaloženy před stanovením tohoto ročního limitu.


Z důvodu navýšení finančních prostředků určených na školní projekt Mléko do škol se roční limit na jednoho žáka na školní rok 2020/2021 zvyšuje z  324,10 Kč na částku 336,80 Kč včetně DPH, počínaje dodávkovým obdobím duben 2021. Tento roční limit vyjadřuje celkový limit na jednoho žáka pro školní rok 2020/2021, tedy zahrnuje i náklady na dodávky mléka a mléčných výrobků do škol, které byly již vynaloženy před stanovením tohoto ročního limitu.