EURACTIV: Supertrialog SZP přinesl „dobrou atmosféru“, ale málo rozhodnutí…

Ambiciózní schůzka, kterou v pátek (26. března) svolalo portugalské předsednictví EU s cílem usilovat o průlom v rozhovorech o jednáních o společné zemědělské politice (SZP) EU, nevyřešila všechny otázky, které byly na stole, ačkoli vyjednavači to považovali za krok správným směrem .

Páteční „supertrialog“ , jehož duchem je portugalské předsednictví, spojil všechny hlavní zpravodaje Evropského parlamentu pro dokument SZP a rotující předsednictví EU, zastupující země EU27 a pořádané Portugalskem do konce června.

Reforma hlavního zemědělského programu EU je v současné době ve fázi třístranných jednání, což znamená, že mezi portugalským předsednictvím probíhají interinstitucionální jednání jménem ministrů EU a zákonodárců z Evropského parlamentu.

Vyjednavači nezajistili dohodu o společné definici toho, co představuje aktivního zemědělce, což je jedna z nejkontroverznějších nevyřešených otázek podpory efektivních výdajů v příští SZP, protože definuje přístup k financování.

Více se dozvíte na: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/cap-super-trilogue-brings-good-atmosphere-but-few-decisions/