ČMSZP a GEOPA implementace nařízení EU167 / 2013 o schvalování a dozoru nad trhem se zemědělskými a lesnickými vozidly na národní úrovni

V krátkosti vám uvádíme pokračování implementace nařízení EU167 / 2013 o schvalování a dozoru nad trhem se zemědělskými a lesnickými vozidly na národní úrovni.  Po diskuzi mezi jednotlivými zástupci ČS navrhla na naše dotazy EK odůvodnění a návrhy k řešení. Aktuálně je tedy řada na naši argumentaci těchto bodů  – resp. důvody proč pro zemědělství/lesnictví je důležité u přívěsů (kategorie R); a výměnného taženého zařízení (kategorie S) zabezpečit – neomezovat maximální hmotnost na nápravu pro všechny kategorie vozidel a umožnit překročení šířky 3 m:

Návrh EK po prvním jednání:

· Možnost překročit 10 000 kg / nápravu pro TA (schválený typ) , s možností s vnitrostátního omezeními z důvodu ochrany infrastruktury a dodržování pravidel oběhu.

· Možnost překročení šířky 3 m pouze pro TA(schválený typ).

· Uvádění na trh, registrace a uvedení do provozu by mělo být v souladu s vnitrostátními právními předpisy, pokud lze takové dohody dosáhnout

Některé vnitrostátní právní předpisy (např. v DK) již umožňují nosnost a rozměry přesahující nařízení 167/2013. V návrhu zaslané EK byla navržena možnost, kdy by výrobci mohli poskytnout resp. budou moci přidat na typový štítek sekundární hodnoty, kde výrobci by uvedli, hodnoty na které je zařízení konstruováno např. zatížení nápravy větší než 10 tun nebo šířka pneumatiky větší než 3,0 m. To by umožnilo členským státům za pomoci národní legislativy, upravit nosnost popř. rozměry pneumatik přesahují hodnoty stanovené nařízením 167/2013 (např. přidání širokých pneumatik, aby se zabránilo zhutnění půdy, nebo na podpůrné infrastruktuře).

Máte-li jakékoli připomínky, zašlete je prosím  do 9. dubna.