ČMSCH:ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČR ZA ROK 2019

Podle údajů Faostatu se na celém světě chovalo v roce 2018 zhruba 1,2 mld. ovcí a 1,0 mld. koz, z toho největší podíl byl chován v Asii a to přibližně 43 % ovcí a 52 % koz. V 27 státech Evropské unie bylo dle dat Evropské komise v roce 2019 celkem 74,6 mil. ovcí a koz, což představuje oproti roku 2000 pokles o 15 %. Téměř čtvrtina ovcí a koz byla chována ve Španělsku (24 %) a významnými evropskými chovateli bylo rovněž Rumunsko (16 %), Řecko (16 %), Francie (11 %) a Itálie (11 %). V České republice se dle údajů Evropské komise chová přibližně 0,4 % unijních stavů ovcí a koz. Podle semidefinitivních výsledků souhrnného zemědělského účtu za rok 2019 publikovaného Českým statistickým úřadem v běžných cenách byl chov ovcí a koz v ČR ve výši 225 mil. Kč, čímž se podílel v tomto roce 0,4 % na živočišné produkci a 0,2 % na celkové produkci zemědělského odvětví v ČR. S počtem stavů a intenzitou chovu souvisí také produkce živočišných komodit (maso, mléko) a jejich spotřeba. V ČR bylo dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2019 poraženo na jatkách i mimo ně celkem 163,8 tis. kusů ovcí a 34,2 tis. kusů koz, čímž se tyto porážky podílely dohromady cca 7 % na porážkách všech hospodářských zvířat v ČR v tomto roce. Údaje o spotřebě potravin dle databáze Českého statistického úřadu uvádí, že spotřeba v kategorii maso skopové, kozí a koňské za rok 2019 činila 0,39 kg na obyvatele v hodnotě masa na kosti.

 

Publikace přináší ucelený přehled o vývoji chovu ovcí a koz v ČR.

Vydáno v prosinci 2020.

Všechny ročenky chovu ovcí a koz Podle údajů Faostatu se na celém světě chovalo v roce 2018 zhruba 1,2 mld. ovcí a 1,0 mld. koz, z toho největší podíl byl chován v Asii a to přibližně 43 % ovcí a 52 % koz.

V 27 státech Evropské unie bylo dle dat Evropské komise v roce 2019 celkem 74,6 mil. ovcí a koz, což představuje oproti roku 2000 pokles o 15 %. Téměř čtvrtina ovcí a koz byla chována ve Španělsku (24 %) a významnými evropskými chovateli bylo rovněž Rumunsko (16 %), Řecko (16 %), Francie (11 %) a Itálie (11 %).

V České republice se dle údajů Evropské komise chová přibližně 0,4 % unijních stavů ovcí a koz. Podle semidefinitivních výsledků souhrnného zemědělského účtu za rok 2019 publikovaného Českým statistickým úřadem v běžných cenách byl chov ovcí a koz v ČR ve výši 225 mil. Kč, čímž se podílel v tomto roce 0,4 % na živočišné produkci a 0,2 % na celkové produkci zemědělského odvětví v ČR.  S počtem stavů a intenzitou chovu souvisí také produkce živočišných komodit (maso, mléko) a jejich spotřeba.

V ČR bylo dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2019 poraženo na jatkách i mimo ně celkem 163,8 tis. kusů ovcí a 34,2 tis. kusů koz, čímž se tyto porážky podílely dohromady cca 7 % na porážkách všech hospodářských zvířat v ČR v tomto roce.

Údaje o spotřebě potravin dle databáze Českého statistického úřadu uvádí, že spotřeba v kategorii maso skopové, kozí a koňské za rok 2019 činila 0,39 kg na obyvatele v hodnotě masa na kosti.