Aktuality z EU

Konzultace EK ke stárnutí populace

Vzhledem k demografickým změnám, které způsobily stárnutí evropské populace, zahájila Evropská komise po Zelené knize o stárnutí konzultaci. Toto prohlášení usiluje o zahájení široké veřejné debaty o této otázce.  Konzultace, která je k dispozici do 21. dubna, je přístupná zde.


Banky v EU by měly zveřejňovat měřítko „zelené“ aktivity:

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) uvedl, že poměr bude měřit objem půjček, záloh a dluhových cenných papírů šetrných ke klimatu ve srovnání s celkovými aktivy v rozvaze věřitele. Nová „taxonomie“ EU by byla použita k definování toho, která aktiva jsou udržitelná z hlediska životního prostředí. Systém by byl zaveden postupně od ledna 2022. Více zde.


Sedm států EU vyzývá Komisi, aby upustila od nového tlaku na údaje o SZP: Diplomatický dokument sedmi zemí EU (FR, AT, DK, IE, DE, ES a NL) vyzval Evropskou komisi, aby upustila od požadavku na další monitorování a hodnocení údaje o jejich výkonnosti v rámci nadcházející reformy SZP. Autorem příspěvku je francouzská delegace v Bruselu, kde se uvádí, že nové požadavky na údaje by v případě, že by se staly povinnými, zvýšily složitost SZP. Nový poziční dokument je odpovědí na lednovou žádost Komise o „velký seznam doplňujících údajů“.


Komise by mohla v příštím roce stanovit cíle v oblasti snižování pesticidů jako povinné: Komise navrhla snížení rizika a používání pesticidů o 50 procent do roku 2030 jako součást své strategie Farm to Fork v loňském roce, ale tato ambice není právně závazná pokud ji Komise nezapracuje do legislativy. Komise by mohla navrhnout povinné cíle, až v příštím roce resp. může přepracovat směrnici o udržitelném používání pesticidů. Komise rovněž uvažuje o zavedenní vyšších daní na nejnebezpečnější pesticidy, vytvoření centralizované databáze pokynů EU pro používání pesticidů na různé plodiny a zkoumání používání dronů ke snížení množství chemikálií stříkaných na pole.


„Dysfunkční“ systém EU pro pesticidy podporuje používání zakázaných chemikálií: Regulační systém blokuje respektive neumožňuje dostatečně rychle se dostat na trh s novými a bezpečnějšími výrobky. . „V procesu uvádění produktů na trh stále dochází ke značným zpožděním,“ uvedl na webináři Mark Williams, politický referent v oddělení zdraví a bezpečnosti potravin Evropské komise. Williams uvedl, že zpoždění jsou způsobena nedostatkem zdrojů na národní úrovni, zvýšenou složitostí požadavků na pesticidní společnosti k registraci nových produktů a obecnou „neúčinností“ v systému.