PROJEKT: financování dotací zaměřených na krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM),

 

 

Vyplnit dotazník
Originální dopis

Vážení kolegové,

Dovoluji si Vás takto oslovit ve věci, která ovlivní budoucí financování dotací zaměřených na krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM), resp. platbu na tele masného typu. Jedná se o zajištění podkladů, které budou sloužit k obhajobě této platby. Proto bychom Vás chtěli požádat o aktivní spolupráci.
Tato nabídka vychází z diskusí, které se vychází z konzultací s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ohledně ekonomických výsledků chovu krav bez tržní produkce mléka (KBTPM). Výsledky budou nejdůležitějším podkladem, na základě, něhož se bude MZe rozhodovat při nastavování dotačních podpor v dalším období společné zemědělské politiky.

Dosavadní ekonomické analýzy ÚZEI ukazují, že chov KBTPM je po započtení všech podpor rentabilním odvětvím, což ohrožuje udržení platby VCS na masné tele. S tím zásadně nesouhlasíme a pro obhajobu tohoto postoje je třeba předložit argumenty. Po konzultacích na UZEI a předložení prvotních podkladů jsou hlavním nedostatkem relevantní podklady v oblasti nákladovosti krmné dávky a úživnosti porostů.

Co pro to udělat
1) Vyplnit dotazník na adrese ČSCHMS
http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=88
2) aktivní asistence technikovi, který k vám na hospodářství přijede provést po předchozí dohodě odběr vzorků z krmných plodin (siláž, senáž, seno)

Co vám zapojení do projektu přinese?
• přímý vliv na výsledky budoucího financování SZP
• získáte zdarma výsledky základních laboratorních rozborů krmivové základny na vašem hospodářství. Náklady budou hrazeny z rozpočtu ÚZEI ( sušina, dusíkaté látky, vláknina a NEL).
• na základě anonymizovaných a zprůměrovaných výsledků ostatních zapojených chovatelů budete mít porovnání, jak si z hlediska kvality krmiv stojíte v porovnání s ostatním.

Děkujeme, za odpověď a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. František Winter,
předseda ČMSZP