Význam „Net Zero“ v zemědělství – pro ochlazení země by se produkce metanu měla snížit o 25%

Zástupkyně Univerzity Oxford prezentovala na půdě EK dopady produkce metanu a oxidu uhličitého na životní prostředí.

Oxid uhličitý se v atmosféře dlouhodobě udržuje, i jeho stabilní produkce tak vede k faktickému navyšování oxidu uhličitého v atmosféře vzhledem k jeho kumulaci a dlouhodobému zadržování. To je důvod, proč by se emise oxidu uhličitého měly dostat na čistou nulu (net zero). Oproti tomu emise metanu nemají dlouhodobou životnost, udržitelná produkce metanu tedy nevede k jeho kumulaci, a k zastavení globálního oteplování – tedy není nezbytně nutné, aby se produkce metanu dostala na čistou nulu.

Pokud bychom roční produkci metanu navýšili o 25 % v následujících 30 letech, pak bude produkce problematická, a povede k oteplování. Pokud se naopak podaří snížit současnou úroveň produkce metanu o 10 %, bude jeho vliv na oteplování stabilizován, v případě poklesu produkce o 25 % dokonce povede k ochlazení. Výraznější snížení produkce metanu by mohlo navíc v určitých případech kompenzovat produkci oxidu uhličitého.


Po tomto sdělení neopomenu připomenout článek, jež jsme zveřejnili na facebookových stránkách:

Státy Mercosuru (jižní Amerika) při vyjednávání prosadili otevření evropských trhů pro dovoz jejich hovězího masa (a cukru). Již nyní se jedná a největší dovozce tohoto zboží do EU. Každoročně připluje kolem čtvrt milionu tun.

Výměnou za to unijní vyjednavači snížili cla pro evropský automobilový průmysl, strojírenství, chemický průmysl a farmaceutický průmysl.

Farmáři ve videu doufají, že si lidé uvědomují důležitost podpory jejich produkce, která napomáhá nejen lokální ekonomice, ale i udržení zdravého enviromentu.


Níže naleznete graf počtu kusů skotu, který jsme pro Vás připravili z grafů a dat organizace FAO(organizace spojených národů pro výživu a zemědělství).

Stavy živého dobytka r. 1961

1961

Stavy živého dobytka r. 2014

2014

obyvatel


Zdroj grafu: google.com

Neopomenu přidat i ODKAZ na reportáž, kterou uvedla ČT24 – Nová studie švýcarských vědců spočítala, jak by bylo možné odvrátit hrozbu klimatické katastrofy, která souvisí s oteplováním naší planety. Podle nich je potřeba co nejrychleji zalesnit území odpovídající velikostí Spojeným státům. Zároveň je nutné pokračovat ve snižování emisí oxidu uhličitého.

stromy