Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?

Výbory jsou srdcem legislativní práce Parlamentu

. Koho si zvolily za své předsedy a předsedkyně zjistíte v této infografice.

Předsedové výborů EP - infografika   
20 výborů a 2 podvýbory

Parlament má dvacet stálých výborů a dva podvýbory.

Každý výbor si volí své vedení – předsedu a čtyři místopředsedy – na funkční období dvou a půl let. Stalo se tak na ustavujících schůzích v první půli července.

 

4 čeští místopředsedové

Mezi místopředsedy jsou v tomto funkčním období zastoupeni čtyři poslanci za Česko: Ve výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil, v hospodářském výboru Luděk Niedermayer, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu Martina Dlabajová a ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci Tomáš Zdechovský.

Výbory pracují na evropské legislativě: přijímají zprávy, pozměňují jednotlivé návrhy evropských zákonů pocházející od Evropské komise, jmenují týmy pro vyjednávání s členskými státy (Radou) o právních předpisech EU. Přijímají také zprávy z vlastního podnětu, pořádají slyšení s odborníky a dohlížejí na ostatní orgány a instituce Unie.

Největší výbor má 76 členů – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin – a nejmenší 25 – Výbor pro právní záležitosti.