Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA

Slavnostním zahájením a prvním zasedáním správní rady začíná fungovat Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Činnost byla zahájena dva roky poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil záměr zřídit takový úřad ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 před Evropským parlamentem.

Předseda Juncker při této příležitosti uvedl: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti je milníkem v našem úsilí o spravedlivé, účinné a vymahatelné pracovněprávní předpisy EU. Není překvapením, že byl zřízen v rekordním čase, neboť je velmi zapotřebí. Tento úřad poskytne pracovníkům a zaměstnavatelům lepší přístup k informacím o jejich právech a povinnostech a bude podporovat vnitrostátní orgány práce v jejich přeshraničních aktivitách. Z toho budou mít přímý prospěch miliony Evropanů, kteří žijí nebo pracují v jiném členském státě, jakož i miliony podniků, které působí v EU ve více zemích. Jde o další významný krok směrem k integrovanému evropskému trhu práce, založenému na důvěře, spolehlivých pravidlech a účinné spolupráci. Rád bych poděkoval všem, kteří se – v Parlamentu, Radě a Komisi – na vzniku Evropského orgánu pro pracovní záležitosti podíleli. Novému úřadu přeji hodně úspěchů.“

Spolu s předsedou Junckerem se slavnostního zahájení v Bruselu zúčastní předseda vlády Slovenska Peter Pellegrini, neboť členské státy si pro sídlo orgánu vybraly Bratislavu. Akce se zúčastní rovněž místopředsedové Komise Valdis Dombrovskis a Maroš Šefčovič, komisařka Marianne Thyssenová a další hosté.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič řekl: “V době rostoucích přeshraničních propojení Evropa potřebuje agenturu, která lidem ulehčí pracovní mobilitu a pomůže členským státům zakročit při porušení pravidel. Pro Slovensko jako takové jde o další kapitolu jeho úspěšného příhěhu v Unii. Jsem si jistý, že tento silný projev důvěry zúročí a agentura ELA vytvoří vynikající zázemí.”

Místopředseda Dombrovskis prohlásil: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti propojuje příslušné úřady členských států. Svou řídící strukturou i každodenní činností bude usnadňovat spolupráci mezi zástupci členských států, jakož i mezi sociálními partnery. Komisařka Thyssenová dodala: „Orgán pro pracovní záležitosti výrazně přispěje k fungování vnitřního trhu. Bude místem, kde budou kolegové z různých vnitrostátních orgánů moci rozvíjet vzájemnou spolupráci a řešit problémy společně. Mobilita pracovních sil se zjednoduší, z čehož budou mít prospěch miliony evropských občanů a podniků, kteří každý den využívají svého práva na volný pohyb.“

Správní radu orgánu tvoří zástupci členských států, Komise, sociálních partnerů na úrovni EU a Evropského parlamentu, jakož i pozorovatelé z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a dalších agentur EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Na svém prvním zasedání dne 17. října přijmou členové správní rady rozhodnutí nezbytná k fungování orgánu a projednají svá stanoviska k počátečnímu pracovnímu programu.

Souvislosti

Přibližně 17,5 milionu evropských občanů v současné době žije nebo pracuje v jiném členském státě, což je dvakrát více než před deseti lety. Přeshraničně zároveň působí i miliony podniků.

EU vypracovala rozsáhlý soubor právních předpisů, které upravují různé aspekty mobility. Junckerova Komise tyto předpisy v posledních letech revidovala a vylepšila. EU zejména přepracovala pravidla pro vysílání pracovníků, v nichž je zakotvena zásada stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, a v současné době usiluje o přijetí konečné dohody ohledně navrhovaných revidovaných pravidel pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V zájmu snazšího vymáhání pravidel navrhla tato Komise zřídit nový orgán, který by posiloval strukturovanou spolupráci a výměnu mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti má tyto cíle:

  • usnadňovat občanům a podnikům přístup k příslušným službám a informacím o jejich právech a povinnostech,
  • usnadňovat v rámci své působnosti spolupráci mezi členskými státy při vymáhání příslušných unijních právních předpisů, včetně usnadňování vzájemně sladěných a společných inspekcí a řešení problematiky nehlášené práce,
  • plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů.

Zdroj: Evropská komise