CUKR – novinky v MERCOSUR i Austrálie

Zástupce Evropské komise prezentoval návrh obchodní dohody EU se zeměmi Mercosuru, která byla předložena na konci června 2019.

Návrh dohody by nyní měl být ratifikován národními parlamenty, Komise předpokládá implementaci dohody – v případě jejího schválení – nejdříve za 2 roky. Součástí obchodní dohody je návrh na dovoz 650.000 tun pro etanol, z toho 450.000 tun pouze pro chemický průmysl.

Poskytnuta je také kvóta 180.000 tun pro cukr bez celních poplatků. Obchodní dohoda čelí určité kritice ze strany členských států, zejména z hlediska nedávných požárů v Amazonii. Členové Občanského dialogu v rámci diskuse zkritizovali nejen vysoké kvóty na dovoz cukru do EU, které označili za hrozbu pro evropský sektor cukru, zdůraznili rovněž nutnost zachovat standardy produkce platné pro EU, a to nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany životního prostředí.

Nakonec však bude záležet na zákazníkovi, co si vybere.

Austrálie

Zástupce Evropské komise uvedl, že vyjednávání s Austrálií byla zahájena v červnu 2018, cukr, hovězí maso a ovce patří mezi citlivé komodity. Zatím proběhlo pět kol vyjednávání, poslední kolo proběhlo v říjnu 2019, diskuse byla zaměřena zejména na seznam komodit, na které by se měla vztahovat ochrana značení původu. Austrálie usiluje o brzké uzavření dohody, usiluje o posílení liberalizace obchodu. V letních měsících 2019 Evropská Unie navrhla v rámci obchodní dohody s Austrálií ochranu geografického původu potravin a nápojů (GIs) pro řadu položek, australští producenti potravin s návrhem Evropské Unie nesouhlasí, požadavky Evropské Unie podle australských producentů vytvoří dodatečnou překážku volného obchodu, Austrálie by podle nich neměla nabídku přijmout, pokud Evropská Unie nezajistí výjimečný přístup pro australské potraviny na EU trhy. Australské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu zahájilo k nabídce EU tříměsíční veřejnou konzultaci, která by měla končit v listopadu 2019. Členové občanského dialogu odmítli další ústupky pro Austrálii v oblasti liberalizace obchodu s cukrem.

Povolení mimořádného použití neonikotinoidů – aktuální stav

V Evropské Unii jsou aktuálně zakázány tři typy neonikotinoidů vzhledem k jejich pravděpodobnému negativnímu dopadu na včely a jiné opylovače v EU. Samotná nová Evropská komise a komisařka pro zdraví Stella Kyriakides uvádí, že v rámci nové připravované strategie Z farmy na vidličku, jejímž cílem je zajistit udržitelnou produkci potravin v EU, bude posílena podpora omezení používání neonikotinoidů, pro které budou muset být hledány alternativy. Situace v členských státech je stran mimořádných použití nejednotná (viz bod 6), například Francie zvažuje zákaz používání dvou aktivních látek – sulfoxafloru a flupyradifuronu, které mají účinky podobné neonikotinoidům, členské státy Evropské Unie hlasovaly v uplynulých týdnech během zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCOPAFF) proti obnovení licence pro používání neonikotinoidu Thiaclopridu (licence vyprší 30/04/2020). Na opačném názorovém konci stojí Rumunsko a Litva, které velmi často povolují mimořádná použití dvou zakázaných látek – clothianidinu a imidaclopridu – které byly v celé EU zakázány (mimo použití ve sklenících) v loňském roce. Rumunsko uvádí, že jejich použití je nezbytné vzhledem k prudkému rozvoji škůdců, současně v Rumunsku údajně dochází k rozšiřování počtu včelích populací. Evropská komise nicméně zvažuje realizaci právních kroků proti RO a LT, které by měly zamezit dalšími schvalování používání látek. Členové Občanského dialogu uvedli, že cukrová řepa není kvetoucí zemědělskou plodinou, a zákaz neonikotinoidů pro její produkci tedy nedává smysl – cukrová řepa včely ani jiné opylovače neláká.