Irsko může být nuceno k snížení počtu dobytka kvůli snížnení emisí

Irsko může být nuceno omezit počet krav na snížení emisí: Irská vláda by mohla být nucena omezit rozšíření mlékárenských farem, aby se zabránilo masivním pokutám EU za nesplnění požadovaných snížení emisí skleníkových plynů, tvrdí výzkumní pracovníci.

 

To vše se děje na základě předpokladu, že Evropská komise má v úmyslu zvýšit svůj závazek(Pařížská dohoda) snižovat emise skleníkových plynů o 40% do roku 2030 před konáním zasedání COP24 v prosinci.