Konference na Skalském dvoře XXV.ročník

Green Plant Photo Farmers Market Poster


Srdečně Vás zveme na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.

V rámci moderované večerní diskuze přislíbil svou účast i ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. 

Program naleznete ZDE

Akce je pořádána jako 25. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.


Konference je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj zemědělství

Témata jsou:

– aktuální vývoj Společné zemědělské politiky nejen po roce 2020
– dotační možnosti
– organická hmota
– ochrana vody a půdy
– klimatické změny.

Jako přednášející i hosté byli potvrzeni:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i.

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ

MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. – štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ️️️

Přihlásit se můžete ZDE

 


Přílohy