Konference „Zemědělství v klimatických změnách“ Skalský dvůr

 

Konference

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.
 xxx

„Zemědělství v klimatických změnách“

6. – 7. listopadu 2017 na Skalském dvoře

Akce je pořádána jako 24. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

 xx

První den konference je zaměřen na problematiku čerpání dotací v rámci období 2014 a 2020 a problematika udržitelného rozvoje v návznosti na produkci s tradiční večerní diskuzí za přítomnosti zástupců z ministra zemědělství , SZIF na téma Možnosti rozvoje hospodaření v návaznosti na klimatické změny s následným neformálním posezením a rautem.
Druhý den konference je zaměřen na aktuální témata týkající se SPÚ, PGRLF a novinek z Evropské komise.
x

KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE*

* program konference se může změnit

Registrace je podmíněna vyplněním této přihlášky do 30.10.2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.