PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

Zemědělci mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) uhradí významnou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory rozhodlo představenstvo PGRLF. Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 30 a 50 procenty uhrazeného pojistného:

  • 50% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin
  • 50% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
  • 37% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin
  • 30% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění produkce sadebního materiálu lesních dřevin („Pojištění lesních školek“)
  • 30% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

 

PGRLF

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.