II. ročník konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově

Společnost mladých agrárníků České republiky zve zájemce již na II. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově konané 11. a 12. listopadu 2016 v prostorách Zámku Křtiny (okr. Blansko).

sdilejme_zkusenosti_konference_plakat2016Konference opět s podtitulem „Sdílejme zkušenosti, ne kraviny“ je určena pro zemědělce, zástupce a členy MAS a nevládních organizací z venkova, dále zástupce státní správy a samosprávy. Na programu jsou prezentace příkladů zaměření mladých farmářů z České a Slovenské republiky, Maďarska, Francie, Itálie či Polska a předání zkušeností s dotačním programem Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ) v minulém programovém období (2008 – 2013) a v aktuálním období (PRV 2014 – 2020).  K dalším probíraným bodům budou patřit zkušenosti s převodem farmy ze „starého“ farmáře na mladého, možnosti financování s podpůrným fondem PGRLF, či přímo tvorba pravidel PRV. Součástí konference bude společenský večer a druhý den i exkurze na farmy.

Přijďte diskutovat o možnostech současného zemědělského podnikání mladých farmářů, pochlubit se svými úspěchy a načerpat inspiraci pro své podnikatelské záměry.

Z kapacitních důvodů je nutné, aby se přednášející, ale i účastníci zaregistrovali na https://goo.gl/forms/AP70RtCEqzYdz67i1 (pouze na 3 minuty).

Aktuální informace o konferenci a podmínky přihlášení najdete na webových stránkách www.smacr.cz, nebo na FB Společnosti mladých agrárníků České republiky.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.